Trang chủ » Ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Với những cá nhân quan tâm lĩnh vực doanh nghiệp thì ban giám đốc là một khái niệm vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên với các cá nhân nước ngoài, chắc hẳn có nhiều thắc mắc ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị lý giải được khái niệm này một cách đúng mực nhất .

Ban giám đốc là gì?

Ban giám đốc là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty, triển khai một số ít việc làm quản lý, quản trị nhất định, nhằm mục đích bảo vệ hiệu suất cao hoạt động giải trí của công ty .

Ban giám đốc thường được chủ sở hữu của công ty thuê hoặc bổ nhiệm từ cổ đông thành viên trong công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ban giám đốc là những người đại diện thay mặt theo pháp lý cho công ty, thay mặt đại diện công ty thực thi giao kết những hợp đồng, đại diện thay mặt trong những quan hệ dân sự, quan hệ pháp lý phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí của công ty .
Ban giám đốc tại những công ty hoàn toàn có thể được tổ chức triển khai, năm giữ tại nhiều vị trí khác nhau như giám đốc diều hành, giám đốc kinh doanh thương mại, giám đốc truyền thông online, giám đốc nhân sự .
Ban giám đốc tại những công ty hoàn toàn có thể có tên gọi khác nhau là giám đốc hoặc tổng giám đốc .
Ban giám đốc thường được tổ chức triển khai tại công ty CP, công ty CP thường là quy mô công ty lớn, nhiều những cổ đông, có năng lực hy động vốn lớn. Do vậy cần có sự hoạt động giải trí giám sát, quản trị từ ban giám đốc giúp cho cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty được ngặt nghèo hơn .

Ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Ban giám đốc tiếng Anh là Board of Directors.

Ban giám đốc trong tiếng Anh nghĩa là :
The Board of Directors is a part of the company’s organizational structure, performing certain operations and management tasks to ensure the company’s operational efficiency .
The board of directors is usually hired or appointed by the company owner from a thành viên shareholder in the company, in accordance with the law .
The Board of Directors is the legal representative of the company, performing on behalf of the company to enter into contracts, representatives in civil relations, legal relations arising during the company’s operation. .
Boards of directors in companies can be organized and held years in different positions such as executive director, sales director, communications director, human resources director .
Board of directors in companies can have different names as director or general director .

The Board of Directors is usually organized in a joint stock company, a joint stock company is usually a large company model, with many shareholders, capable of raising large capital. Therefore, it is necessary to have the supervision and management from the board of directors to help the company’s organizational structure be more strict.

Ví dụ một số từ liên quan đến ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Giám đốc có nghĩa tiếng Anh là Director .
Tổng giám đốc có nghĩa tiếng Anh là General manager .
Quản lý có nghĩa tiếng Anh là Manager .
Người điều hành quản lý có nghĩa tiếng Anh là Operator .
Công ty có nghĩa tiếng Anh là Company .
Giám đốc quản lý có nghĩa tiếng Anh là Managing director .
Hội đồng quản trị có nghĩa tiếng Anh là Administrative Council .
Phó giám đốc có nghĩa tiếng Anh là Vice president .
Phó tổng giám đốc có nghĩa tiếng Anh là Deputy General Manager .
Tập đoàn có nghĩa tiếng Anh là Group .

Một số ví dụ về ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số ví dụ điển hình về ban giám đốc tiếng Anh như sau:

Ban giám đốc có phải người nắm giữ chức vụ cao nhất ở công ty không?- Is the board of directors holding the top position in the company?

Ban giám đốc một công ty thường có mấy người ? – How many people does the board of directors of a company usually have ?
Người nào hoàn toàn có thể trở thành ban giám đốc trong công ty ? – Who can become the board of directors in the company ?
Ban giám đốc thường được tổ chức triển khai ở những mô hình công ty nào ? – In what types of companies is the board of directors organized ?

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *