Trang chủ » Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ – 0934573149 BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN – Studocu

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ – 0934573149 BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN – Studocu

0934573149

BÁO CÁO THỰC TẬP

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ

DỤNG CỤ

0934573149LỜI CẢM ƠN

Qua 1 thời hạn học hành trên ngôi trường Đại học Công Nghiệp TPHCM – Thương hiệu đào tạo và giảng dạy miền trung, ni trường học sẽ gây ra điều kiện kèm theo mang đến em đc https://kccvietnam.com/son-la-gi
tập trên Nhà máy chế tạo tinh bột mỳ Tỉnh Quảng Ngãi nhằm giao lưu và học hỏi kinh nghiệm tay nghề xây cất hành trang có lợi đến em lúc ra ngôi trường Qua bài bác khóa luận nào là em xin bộc bạch long hàm ơn những thầy cô sẽ huấn luyện và đào tạo & chỉ dẫn em vào trong cả quy trình học hành trên ngôi trường nhằm nâng quá cao kiến thức và kỹ năng trình độ & đặc biệt là Thạc sĩ Lê Thị Hồng Yến sẽ trợ giúp em triển khai xong có lợi bài bác khóa luận nào là Em xin thật tâm cảm ơn ban chỉ huy & những bộ phận của Nhà máy chế tạo tinh bột mỳ Tỉnh Quảng Ngãi sẽ giúp sức em vô cùng phổ biến vào thời hạn thực tập trên Nhà máy nhằm em gọi sâu rộng & triển khai xong có lợi trách nhiệm. Kính chúc những thầy cô vào ngôi trường & toàn vẹn cán bộ công nhân viên vào Nhà máy đầy đủ sức khỏe thể chất & thành công. Xin thực tình cảm ơn ! Sinh viên thực thiLê Thị Quỳnh Như0934573149NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆNHọ & thương hiệu của học sinh sinh viên thực tập : Lê Thị Quỳnh Như Lớp : ĐHKT11VLQN Tên đề bài : Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trên Nhà máy Sản Xuất Tinh Bột Mỳ I. Nội dụng review : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………. II. Hình thức của chủ đề : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. – Hình thức trình diễn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… – Kết cấu đề bài …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… III. Những reviews dị kì ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. IV. Đánh giá mang đến nơi : – Content đề bài : ………………………………………. – Hình thức chủ đề : ………………………………………Tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 12 mon 05 năm 2017 Giáo viên phản biện0934573149NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………….. Tỉnh Quảng Ngãi, vào ngày 09 mon 12 năm 2017 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ( Ký thương hiệu, đóng dấu )

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

  1. Tài khoản kế toán sử dụng…………………………………………………………………………..
  1. Quy trình hạch toán:…………………………………………………………………………………
  1. Kế toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ………………………
  1. Khái niệm……………………………………………………………………………………………….
  1. Chứng từ kế toán sử dụng………………………………………………………………………….
  1. Tài khoản kế toán sử dụng…………………………………………………………………………
  1. Sổ kế toán sử dụng……………………………………………………………………………………
 • V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho……………………………………………………….
  1. Khái niệm, điều kiện lập và phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn kho………………
  1. Khái niệm……………………………………………………………………………………………….
 • 1.Điều kiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho………………………………………………
  1. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho………………………………………..
  1. Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………………………….
  1. Quy trình hạch toán……………………………………………………………………………………..
  1. Sổ kế toán sử dụng………………………………………………………………………………………
 • Ở NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ QUẢNG NGÃI…………………………………
 • NGÃI…………………………………………………………………………………………………………… Phần A: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ QUẢNG
 • Quá trình thành lập và phát triển:………………………………………………………………………
 • II. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy……………………………………………………………
  1. Chức năng………………………………………………………………………………………………….
  1. Nhiệm vụ…………………………………………………………………………………………………..
 • III. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất sản xuất tại Nhà máy…………………
  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy………………………………………………
  1. Đặc điểm tổ chức sản xuất Nhà máy………………………………………………………………
  1. Loại hình tổ chức sản xuất…………………………………………………………………………
  1. Phương hướng tổ chức sản xuất………………………………………………………………….
  1. Quy trình công nghệ sản xuất tại Nhà máy…………………………………………………..
  1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy:……………………………………………..
 • 3 Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy:…………………………………………………………..
 • 3 Hình thức sổ kế toán:…………………………………………………………………………………
 • MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MỲ QUẢNG NGÃI…………………………………………… Phần B: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI NHÀ
 • I. Đặc điểm, yêu cầu quản lý và phân loại nguyên liệu, vật liệu tại Nhà máy………….
  1. Đặc điểm:…………………………………………………………………………………………………..
  1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý:……………………………………………………………………….
  1. Phân loại:…………………………………………………………………………………………………..
 • 3 Nguyên liệu, vật liệu:…………………………………………………………………………………
 • 3 Công cụ, dụng cụ:……………………………………………………………………………………..
 • II. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu tại nhà máy:……………………………………………………
  1. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu nhập kho:………………………………………………………..
  1. Chứng từ và thủ tục nhập xuất nguyên liệu vật liệu tại nhà máy…………………………
 • III. Đăc điểm chứng từ kế toán NLVL, CCDC tại Nhà máy:…………………………………
  1. Chứng từ kế toán sử dụng…………………………………………………………………………….
  1. Chứng từ nhập kho……………………………………………………………………………………
  1. Chứng từ xuất kho……………………………………………………………………………………
  1. Trình tự luân chuyển và xử lý chứng từ………………………………………………………….
  1. Trường hợp nhập kho………………………………………………………………………………..
  1. Trường hợp xuất kho…………………………………………………………………………………
 • 2 Kế toán tổng hợp nhập – xuất nguyên liệu, vật liệu………………………………………..
 • 2 Kế toán tổng hợp nhập – xuất CCDC:………………………………………………………….
 • CỤ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ QUẢNG NGÃI……………………….. PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG
  1. Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ sản tại nhà máy………….
  1. Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………
  1. Hạn chế…………………………………………………………………………………………………..
 • cụ dụng cụ tại nhà máy:………………………………………………………………………………….. 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên liệu, vật liệu và công
 • LỜI KẾT……………………………………………………………………………………………………….

0934573149thông báo, ship hàng nhu yếu quản trị & sở hữu chân thành và ý nghĩa cần thiết so với những đơn vị chức năng chế tạo lúc bấy giờ. Bước đầu thích nghi có thực tiễn & áp dụng triết lý trong thực tế vào thời hạn với có hạn phải quy trình viết lách báo cáo thực tập không hề hạn chế ngoài sự khuyết điểm. Vì vậy kiếng ý muốn sự giúp sức của cô Lê Thị Hồng Yến giáo viên chỉ dẫn thực tập tốt nghiệp cộng ban chỉ huy & hoàn toàn cán bộ công nhân viên của Nhà máysản phóng tinh bột mì Tỉnh Quảng Ngãi ở trong cửa hàng Nông sản đồ ăn Tỉnh Quảng Ngãi nhằm trợ giúp bên tôi triển khai đề chính nào. Content vấn đề bao gồm 3 chương ( Ngoài hệ thống mở bài xích & Tóm lại ) Chương một : Những yếu tố giải thích căn bản về kế toán tài chính nguyên vật liệu, vật liệu. Chương 2 : Thực trạng hạch toán kế toán tài chính nguyên ật liệu tại Nhà máy chế tạo tinh bột mì Tỉnh Quảng Ngãi. Chương ba : Nhận xét & chiến thuật nhằm mục đích triển khai xong công tác làm việc kế toán tài chính nguyên vật liệu trên nhà máy sản xuất chế tạo tinh bột mỳ Tỉnh Quảng Ngãi0934573149CHƯƠNG một : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU I. Khái niệm, đặc thù, trách nhiệm của nguyên vật liệu

 1. Khái niệm
  Nguyên liệu, vật liệu là đối tượng lao động, một trong ba yếu tố cơ bản của quá
  trình sản xuất, thể hiện dưới dạng vật hóa, là cơ sở vật chất để hình thành nên thực thể
  sản phẩm.
 2. Đặc điểm
  Nguyên liệu, vật liệu có đặc điểm là chỉ tham gia một lần vào quá trình sản xuất,
  chuyển hóa không ngừng và biến đổi về mặt hình thái vật chất và giá trị.
  Về mặt hình thái: Khi tham gia vào quá trình sản xuất NVL sẽ tiêu hao toàn bộ,
  biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên thực thể sản phẩm.
  Về mặt giá trị: Khi tham gia vào quá trình sản xuất, giá trị NVL chuyển dịch hết
  một lần vào chi phí sản xuất sản phẩm.
 3. Nhiệm vụ
 • Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình mua NLVL, tình hình
  nhập, xuất, tồn kho, tính giá thành thực tế vật liệu tự chế; kiểm tra tình hình thực hiện
  kế hoạch mua về các mặt số lượng, chất lượng, giá cả,… nhằm đảm bảo đủ NLVL cho
  sản xuất kinh doanh.
 • Áp dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán vật liệu, hướng dẫn các bộ phận
  thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về vật liệu.
  -Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ, sử dụng vật liệu; kiểm tra việc
  nhập, xuất, phát hiện ngăn chặn và đề xuất biện pháp xử lý vật liệu thừa thiếu, ứ đọng,
  kém phẩm chất. Tính toán chính xác số lượng và giá trị vật liệu tiêu hao vào cả đối
  tượng sử dụng.
 • Tham gia kiểm kê, đánh giá vật liệu theo quy định; lập các báo cáo vật liệu, tiến
  hành phân tích kinh tế về mua, dự trữ, bảo quản và sử dụng vật liệu nhằm nâng cao
  hiệu quả sử dụng NVL.

0934573149Hằng đúng ngày hay chu kỳ, kế toán tài chính vật liệu xuống nhà chứa kiểm soát viêc biên chép của chủ kho, soát sổ thực trạng dữ gìn và bảo vệ vật liệu, chỉ dẫn chủ kho nhiệm vụ biên chép trong card nhà kho, lập bảng gà giao nhận bệnh từ bỏ nhập, xuất & chuyển giao bệnh từ bỏ về khu vực kế toán tài chính. Cuối mon triển khai cộng Sổ cụ thể NLVL so sánh sở hữu số liệu bên trên card nhà kho của chủ kho. Nếu sở hữu chênh lệch bắt buộc khám phá nguyên do & kiểm soát và điều chỉnh mang lại đúng chuẩn. Sau đấy lập bảng tổ hợp nhập, xuất, tồn dư .

 • Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu theo phương pháp thẻ song song

Ghi dãy đến ngày : Đối chiếu : Ghi cuối mon :

 1. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
 • Ở kho: Thủ kho dùng Thẻ kho để ghi chép, theo dõi chi tiết theo từng thứ, từng

3 Nguyên liệu, vật liệu:…………………………………………………………………………………

Hằng đến ngày địa thế căn cứ trong những chứng chỉ sở hữu tương quan tới thực trạng nhập, xuất NLVL thủ kho ghi trong Thẻ nhà kho ( số thực nhập, thực xuất ) về bên con số. Thủ kho nên liên tục so sánh số liệu bên trên card nhà chứa mang số liệu tồn dư bên trên thực tiễn. Cuối mon hay chu kỳ chủ kho lập bảng phân chia tật tự nhập, xuất & bàn giao đến kế toán tài chính nhằm ghi sổ. Khi giao nhận chứng chỉ, chủ kho nên cộng kế toán tài chính lập biên bản giao nhận chứng chỉ .

 • Ở phòng kế toán: Mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng và số tiền
  của từng thứ vật liệu ở từng kho.

Bảng tổ hợp nhập xuất tồn dư vật liệuPhiếu nhập nhà chứa Phiếu xuât nhà chứaSổ chi tiêt vật liệuThẻ nhà chứa Sổ kế toán tài chính tổ hợp ( TK : 152 )0934573149Lúc dấn đc bệnh trường đoản cú nhập, xuất kế toán tài chính triển khai phân chia đi theo mỗi nhà kho, mỗi đồ vật vật liệu nhằm con kê trong bảng con kê nhập, bảng con gà xuất. Cuối mon địa thế căn cứ trong bảng con gà nhập, bảng con kê xuất nhằm ghi vào Sổ so sánh giao vận. Đối chiếu con số vật liệu bên trên sổ so sánh giao vận có card nhà chứa & lượng tiền xu có sổ kế toán tài chính tổ hợp .0934573149

2. Kế toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ………………………

Ghi dãy đúng ngày : Đối chiếu : Ghi cuối mon :

II. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu tại nhà máy:……………………………………………………

1. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu nhập kho:………………………………………………………..

 • Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu mua ngoài.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Giá trị
  thực tế NLVL mua ngoài được xác định tương tự như phương pháp khấu trừ nhưng giá
  mua ghi trên hóa đơn và chi phí mua không bao gồm thuế GTGT.
 • Trị giá thực tế NLVL tự chế biến = Giá thực tế NLVL xuất chế biến + Chi phí
  chế biến.
 • Trị giá NLVL thuê ngoài gia công chế biến = Giá thực tế NLVL thuê xuất kho
  thuê chế biến + Chi phí vận chuyển + Tiền thuê ngoài chế biến.
 • Trị giá NLVL nhận góp vốn liên doanh, cổ phần là giá thực tế được các bên
  tham gia liên doanh đánh giá chấp nhận.
 1. Đánh giá nguyên vật liệu, xuất kho
 • Tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước:
  Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định về NLVL nào nhập trước thì
  được xuất trước, khi xuất hết số vật liệu nhập trước thì xuất đến số vật liệu nhập kế
  tiếp. Giá trị của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của nguyên

Phiếu giao nhận bệnh trường đoản cúPhiếu nhập nhà chứa Phiếu xuất nhà khoBảng lũy kế nhập, xuất tồn dư vật liệuThẻ nhà chứaSổ kế toán tài chính tổ hợp Thẻ nhà kho thông tin tài khoản 152Giá th ực tếế NLVL xuấết vào kỳ =Sốế l ượng NVL xuấết vào kỳx Giá đ nơ v bìnhị quyệnGiá đ n vơ ị bình quyện cả kỳ= Sốế l ượng NVL tốồn + sốế l ượng NLVL nh p ậGiá tr NVL tốồn + Giá tr NLVL nh pị ị ậGiá đ n v bìnhơ ị quyện sau mốỗi lấồn nh pậ= Sốế l ượng NLVL tốồn sau mốỗi lấồn nh p ậGiá tr NLVL tốồn sau mốỗi lấồn nh pị ậ0934573149liêu, vật liệu nhập nhà chứa sống thời gian cuối kỳ hay sắp cuối kỳ vẫn còn tồn dư. Phương pháp nè phù hợp vào tình huống Chi tiêu không thay đổi hay sở hữu khuynh hướng tránh. * Tính bảng giá vật liệu xuất nhà kho đi theo giải pháp nhập sau, xuất trước : Phương pháp nào đc vận dụng dựa bên trên giả thiết về NLVL như thế nào nhập sau thì đc xuất trước, & nguyên vật liệu, vật liệu tồn dư cuối kỳ được xem là nguyên vật liệu, vật liệu đc nhập sống thời gian cuối kỳ hay sắp cuối kỳ vẫn tồn dư. Trường hợp công ty hạch toán dãy tồn dư đi theo chiêu thức kiểm kê chu trình thì trị giá của nguyên vật liệu, vật liệu tồn cuối kỳ tiếp tục được xem là bảng giá của nguyên vật liệu, vật liệu tồn đầu kỳ hay dịp nhập tiên phong. Phương pháp nà phù hợp vào tình huống Ngân sách chi tiêu bị lạm phát kinh tế. * Tính bảng giá vật liệu xuất nhà chứa đi theo chiêu thức bình quân gia quyền : Theo giải pháp nào, giá cả xuất nhà chứa của mỗi giao diện NVL đc tính đi theo cơ chế sau :Trong ấy, báo giá đơn vị chức năng trung bình hoàn toàn có thể tính đi theo 1 vào nhì bí quyết sau : Bước một : Giá đơn vị chức năng trung bình đc tính đi theo kỳBước 2 : Giá đơn vị chức năng trung bình đc tính sau mọi đợt nhập

 • Tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp giá đích danh:
  Theo phương pháp này NLVL nhập kho theo giá nào thì xuất kho theo giá đó,
  theo từng hóa đơn và số vật liệu thực tế của hóa đơn đó.

0934573149Căn cứ trong Biên bản chu chỉnh vật liệu, Hóa đơn, Giấy báo nhấn dãy nơi đáp ứng lập Phiếu nhập nhà chứa, Phiếu xuất nhà kho lập trường đoản cú 2 hay ba liên : một liên lưu lại khu vực đáp ứng, một liên gửi mang đến chủ kho nhằm chủ kho nhập nhà kho nguyên vật liệu, vật liệu & ký tên. Số liệu bên trên phiếu nhập nhà chứa đc chủ kho ghi trong Thẻ nhà chứa sau đấy địh kỳ gửi mang lại nơi kế toán tài chính nhằm kế toán tài chính ghi trong những sổ kế toán tài chính mang tương quan. Khi mang nhu yếu dùng vật liệu, địa thế căn cứ trong Kế hoạch sài vật liệu, Giấy ý kiến đề nghị lĩnh vật liệu hay cụm phím xuất nhà chứa của chủ tịch đơn vị khu vực cung tiêu lập Phiếu xuất nhà chứa ( hay Phiếu xuất nhà kho kiêm luân chuyển nội bộ ) thành tam liên : Liên 1 lưu sống phòng ban lập ; liên 2 bàn giao đến người ta dấn xuống nhà kho lĩnh. Căn cứ trong Phiếu xuất nhà kho, chủ kho ghi số thực xuất trong Thẻ nhà kho sau ấy chu trình gửi mang lại nơi kế toán tài chính nhằm kế toán tài chính ghi trong những sổ kế toán tài chính sở hữu tương quan ; liên tam bàn giao đến phòng ban nhấn nhằm theo dấu .

1. Tài khoản kế toán sử dụng…………………………………………………………………………..

 • Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu
 • Công dụng : Phản ánh giá cả hiện nay mang & thực trạng dịch chuyển những hình trạng nguyên vật liệu, vật liệu sài vào tổ chức .
 • Kết cấu & content đề đạt : TK 152 – ‘ ’ Nguyên liệu, vật liệu
 • Trị giá thực tiễn NLVL xuất nhà kho sử dụng trong chế tạo kinh doanh thương mại, nhằm buôn bán, mướn ngoại trừ, gia công tạo ra, hay mang đi giúp bản chất
 • Trị giá NLVL mang lại người ta buôn bán hay đc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá dãy tậu
 • Chiết khấu thương nghiệp NLVL lúc tậu đc hưởng trọn

SDĐK : Trị giá trong thực tiễn NVL hiện tại với đầu kỳ

 • Trị giá thực tế của NLVL nhập
  kho do mua ngoài, tự chế, thuê
  ngoài gia công, chế biến, nhận góp
  vốn hoặc từ các nguồn khác
 • Trị giá NLVL thừa phát hiện qua
  kiểm kê

SDCK : Trị giá trong thực tiễn NLVL tồn dư cuối kỳ0934573149

 • Tài khoản 151: Hàng mua đang đi trên đường
 • Công dụng: phản ánh giá trị các loại vật tư, hàng hóa mua ngoài đã thuộc quyên
  sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa nhập kho của doanh nghiệp (còn trên đường đi
  hoặc về đến doang nghiệp nhưng chưa kiểm nghiệm nhập kho).
 • Kết cấu và nội dung phản ánh:
 • Tài khoản 153: Công cụ, dụng cụ
  • Công dụng: phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại
   công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp
  • Kết cấu và nội dung phản ánh:
   TK 153 – ‘’Công cụ, dụng cụ’’

TK 151 – ‘ ’ Hàng tậu đang được đi con đường ’ ’SDĐK : Giá trị dãy tậu đi mặt đường đầu kỳ

 • Trị giá vật tư, hàng hóa đã mua
  đang đi trên đường

Tổng số nảy sinh Nợ

 • Trị giá vật tư, hàng hóa mua
  đang đi đường đã về nhập kho
  hoặc giao thẳng cho khách hàng.
  Tổng số phát sinh Có

SDCK : Trị vật liệu, sản phẩm & hàng hóa sẽ tậu nhưng mà vẫn còn đi bên trên mặt đường

 • Trị giá thực tế của CCDC xuất kho
  sử dụng cho sản xuất, kinh doanh,
  cho thuê hoặc góp vốn
 • Chiết khấu thương mại khi mua
  CCDC
 • Trị giá CCDC trả lại cho người
  bán hoặc được người bán giảm giá

SDĐK : Trị giá trong thực tiễn của CCDC hiện nay sở hữu sống thời gian đầu kỳ

 • Trị giá thực tế của CCDC nhập kho
  do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia
  công chế biến
 • Trị giá CCDC cho thuê nhập lại
  kho
 • Trị giá thực tế của CCDC phát hiện
  khi kiểm kê

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *