Trang chủ » Để đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự thì công dân nam cần đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng thế nào?

Để đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự thì công dân nam cần đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng thế nào?


Em đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã. Chiều cao của em là 1.56m, nặng 49kg mà họ xếp em sức khỏe loại 2 thì có đúng không? Theo em biết thì 1m56 thì xếp loại 4 ạ. Câu hỏi của bạn Ý Quyết (Cà Mau).

Để đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự thì công dân nam cần đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng thế nào?

Theo số tam tiệm mắt kính
ều bốn Thông tư 148 / 2018 / TT-BQP sở hữu lao lý về chuẩn mức sức khỏe thể chất nhằm tuyển quân tòng ngũ cũng như sau :

Tiêu chuẩn tuyển quân

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Căn cứ Mục I Phục lục một Phân loại sức khỏe thể chất đi theo sức lực & đau ốm phát hành kèm đi theo Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP pháp luật về chuẩn mức phân chia đi theo sức khỏe cũng như sau :

Tuyển quân nhập cuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược thì sức khỏe thể chất ít nhất buộc phải đạt vẻ bên ngoài tam trở lên trên, địa thế căn cứ đi theo bảng sức lực nêu bên trên thì so với công phái mạnh nhằm bảo vệ điều kiện kèm theo về sức lực thì chiều quá cao buộc phải đạt trường đoản cú 157 centimet trở lên trên, cân nặng trĩu từ bỏ 43 kilogam trở lên trên & vòng ngực bắt buộc đạt tự 75 centimet trở lên trên .Công dân phái nam bắt buộc thỏa mãn nhu cầu cùng theo đó cả tam điều kiện kèm theo nè thì thế hệ mang sức khỏe thể chất trường đoản cú hình trạng tam trở lên trên ( chỉ thế hệ tính điều kiện kèm theo sức khỏe ). Cho nên giả dụ chỉ thế hệ xem xét về độ cao, cân nặng trĩu thì không Tóm lại đc đúng chuẩn công dân mang sức khỏe thể chất mẫu mã mấy .Đồng thời các tình huống thừa mập hay thừa nhỏ xíu tiếp tục lưu ý đến tới chỉ số BMI. Chỉ số BMI đc quan tâm đến vào tình huống đủ chuẩn mức về sức khỏe, mà sở hữu sự mất cân bằng thân chiều quá cao & cân nặng nề & tiếp tục ko dìm các tình huống với chỉ số BMI ≥ 30 .Trường hợp của hành khách tăng cao 156 centimet, nặng nề 49 kilogam, không xem xét tới số đo vòng ngực thì sức khỏe thể chất tăng cao hàng đầu được xem là hình dáng bốn ( sức khỏe ), vì chiều quá cao chỉ đạt hình dạng bốn. Cho nên tình huống của khách tham quan đc xếp hình dáng sức khỏe thể chất vẻ bên ngoài 2 được xem là không đúng chuẩn .

Để đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự thì công dân nam cần đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng thế nào?

Để đủ điều kiện kèm theo đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược thì công dân nam giới buộc phải đạt chuẩn mức về độ cao, cân nặng nề ra sao ? ( Hình từ bỏ Internet )

Tải trọn bộ các văn bản về điều kiện đi nghĩa vụ quân sự hiện hành: Tải về

Trình độ học vấn của công dân nam thế nào thì mới được đi nghĩa vụ quân sự?

Theo lượng bốn Điều bốn Thông tư 148 / 2018 / TT-BQP mang lao lý về chuẩn mức văn hóa truyền thống nhằm tuyển quân tòng ngũ cũng như sau :

Tiêu chuẩn tuyển quân

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Vấn đề này, so với chuẩn mức về chuyên môn học thức của công dân nhập cuộc tòng ngũ thì tiếp tục tùy thuộc bản địa & cần bảo vệ đi theo lao lý nè .

Nguyên tắc tuyển quân, giao chỉ tiêu tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự thế nào?

Ở Điều 2 Thông tư 148 / 2018 / TT-BQP, Điều tam Thông tư 148 / 2018 / TT-BQP với pháp luật về nguyên lý, nhu yếu tuyển quân, tiêu chí & thời hạn tuyển quân cũng như sau :

Điều 2. Nguyên tắc, yêu cầu tuyển quân

1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

4. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 3. Chỉ tiêu và thời gian tuyển quân

1. Hằng năm, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

Nguyên tắc tuyển quân tòng ngũ buộc phải bảo vệ đi theo pháp luật trên Điều 2 Thông tư nà .

vấn đề bàn giao tiêu chuẩn tuyển quân nhập cuộc tòng ngũ tiếp tục địa thế căn cứ trong quyết định hành động hằng năm của Thủ tướng nhà nước về câu hỏi Call công dân tòng ngũ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hành động chuyển giao tiêu chí tuyển chọn dìm công dân tòng ngũ so với những đơn vị chức năng thường trực Bộ Quốc phòng sống mỗi tỉnh giấc, khu phố bên trên cả lớp nước .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *