Trang chủ » Bộ giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì?

Bộ giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì?

Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa Nước Ta, giáo dục sống sót cùng với sự tăng trưởng của dân tộc bản địa và luôn đóng vai trò quan trọng như một trụ cột cơ bản của việc thiết kế xây dựng và vun đắp cho nền văn hiến truyền kiếp của quốc gia. Giáo dục không riêng gì đóng vai trò phổ cập giáo dục mà còn tạo ra nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cho xã hội. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị giáo dục ở TW là Bộ giáo dục và đào tạo .

Để tìm hiểu các thông tin liên quan đến cơ quan này, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Bộ giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì? của công ty Luật Hoàng Phi.

Bộ giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì?

Bộ giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là Ministry of Education và Training, trong đó ( i ) Ministry là danh từ được dùng để chỉ Bộ ( ii ) Education là danh từ chỉ sự giáo dục, nền giáo dục ( iii ) Training là danh từ được dùng để chỉ sự đào tạo, quy trình đào tạo .

Để tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ giáo dục và đào tạo, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Bộ giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì?

Ở Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm quản lý thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến đại học. Trong suốt quá trình phát triển, đến nay giáo dục đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Vị trí, chức năng Bộ giáo dục và đào tạo

Bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan của nhà nước, thực thi tính năng quản trị nhà nước so với giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông, tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục ĐH và những cơ sở giáo dục khác .
Bộ giáo dục triển khai quản trị giáo dục trên những phương diện sau :
– Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục ;
– Quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng từ ;
– Phát triển đội ngũ giáo dục và cán bộ quản trị giáo dục ;
– Cơ sở vật chất và thiết bị trường học ;
– Bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục ;
– Quản lý nhà nước những dịch vụ sự nghiệp công thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ .

Cơ cấu tổ chức Bộ giáo dục và đào tạo

Theo pháp luật hiện hành, Bộ giáo dục và đào tạo có 26 đơn vị chức năng thường trực giúp Bộ trưởng triển khai tính năng quản trị nhà nước, Giao hàng tính năng quản trị nhà nước của bộ. Cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ giáo dục và đào tạo gồm có những đơn vị chức năng sau :
– Các đơn vị chức năng hữu quan : có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực thi công dụng quản trị nhà nước
+ Vụ Giáo dục Mầm non
+ Vụ Giáo dục Tiểu học .
+ Vụ Giáo dục Trung học .
+ Vụ Giáo dục Đại học .
+ Vụ Giáo dục dân tộc bản địa .
+ Vụ Giáo dục tiếp tục .
+ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh .
+ Vụ GD chính trị và Công tác hs-sv
+ Vụ Giáo dục sức khỏe thể chất .
+ Vụ Tổ chức cán bộ .
+ Vụ Kế hoạch – Tài chính .

+ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

+ Vụ Pháp chế .
+ Vụ Thi đua – Khen thưởng .
+ Văn phòng .
+ Thanh tra .
+ Cục Quản lý chất lượng .
+ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị giáo dục .
+ Cục Công nghệ thông tin .
+ Cục Hợp tác quốc tế .
+ Cục Cơ sở vật chất .

– Các đơn vị chức năng thường trực : có trách nhiệm Giao hàng tính năng quản trị nhà nước của bộ .
+ Viện Khoa học Giáo dục Nước Ta .
+ Học viện Quản lý giáo dục .
+ Trường Cán bộ quản trị giáo dục thành phố Hồ Chí Minh .
+ Báo Giáo dục và Thời đại .
+ Tạp chí Giáo dục .

Nhiệm vụ, quyền hạn Bộ giáo dục và đào tạo

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ giáo dục và đào tạo được lao lý đơn cử tại điều 2, nghị định 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước .
Dưới đây là 1 số ít trách nhiệm quyền hạn của Bộ giáo dục và đào tạo :
– Trình nhà nước những dự án Bất Động Sản luật, pháp lệnh, nghị định theo chương trình kiến thiết xây dựng pháp lý hàng năm của bộ đã được phê duyệt và những nghị quyết, dự án Bất Động Sản, đề án theo sự phân công của nhà nước, Thủ tướng nhà nước ; chính sách, chủ trương kêu gọi những nguồn lực xã hội để tăng trưởng giáo dục, đào tạo, thiết kế xây dựng xã hội học tập và phân luồng giáo dục .
– Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, trung hạn, hàng năm và những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của bộ .
– Trình Thủ tướng nhà nước dự thảo quyết định hành động, thông tư, chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình vương quốc, chương trình hành vi vương quốc và những văn bản khác về ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của bộ hoặc theo phân công của nhà nước, Thủ tướng nhà nước .

– Ban hành thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực thuộc phạm vi quản nhà nước của bộ.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực thi những văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình vương quốc, chương trình hành vi vương quốc, những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng vương quốc sau khi được phê duyệt ; thông tin, tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về giáo dục, đào tạo .
– Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn đơn cử được pháp luật nhằm mục đích triển khai công dụng quản trị nhà nước về tiềm năng, chương trình, nội dung giáo dục ; quy định thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng từ ; tăng trưởng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản trị giáo dục ; cơ sở vật chất và thiết bị trường học ; bảo vệ chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục ; quản trị nhà nước những dịch vụ sự nghiệp công thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của bộ .

Qua bài viết Bộ giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì?, chúng tôi mong rằng quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích về Bộ giáo dục và đào tạo.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *