Trang chủ » Bộ Tài Chính tiếng Anh là gì?

Bộ Tài Chính tiếng Anh là gì?

Bộ Tài chính là cơ quan của nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong cỗ máy chính quyền sở tại của Nhà nước ta. Vậy, Bộ Tài chính là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính như thế nào ?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những nội dung liên quan tới vấn đề: Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?

Khái niệm Bộ tài chính

Bộ Tài chính là cơ quan của nhà nước, thực thi công dụng quản trị Nhà nước về : Tài chính – ngân sách ( gồm có : Ngân sách chi tiêu Nhà nước ; thuế ; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước ; dự trữ Nhà nước ; những quỹ tài chính Nhà nước ; góp vốn đầu tư tài chính ; tài chính doanh nghiệp ; tài chính hợp tác xã và kinh tế tài chính tập thể ; gia tài công theo lao lý của pháp lý ) ; hải quan ; kế toán ; truy thuế kiểm toán độc lập ; giá ; sàn chứng khoán ; bảo hiểm ; hoạt động giải trí dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ ; thực thi đại diện thay mặt chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý .

Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?

Bộ Tài chính tiếng anh là The Ministry of finance.

Bộ tài chính được định nghĩa bằng tiếng anh như sau :
The ministry of finance is an agency of the government, performing the function of state management over : Finance – Budget ( including : State budget ; taxes, fees, charges and other state budget revenues ; state reserve ; state financial funds ; financial investment ; corporate finance ; cooperative finance and collective economy ; public property in accordance with law ) ; customs ; accountant ; independent audit ; price ; stock ; insurrance ; financial service activities and other services within the scope of state management of the ministry ; representing the owner of state capital in the enterprise in accordance with the law .

Một số từ tiếng Anh liên quan tới Bộ Tài chính

A sight draft : Hối phiếu trả ngay .
Academic : Học thuật .
Accept the bill : Chấp nhận hối phiếu .
Access : Truy cập .
Accommodation bill : Hối phiếu khống .
Accommodation finance : Tài trợ khống .
Account holder : Chủ tài khoản .
Accumalated reverve : Nguồn tiền được tích góp .
Acknowledgement : Giấy báo in .
Adapt : Điều chỉnh .
Bad debt : Cho nợ quá hạn .
Banker : Chủ ngân hàng nhà nước .
Banker’s draft : Hối phiếu ngân hàng nhà nước .

Banking market: Thị trường ngân hàng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài chính

Căn cứ lao lý tại Điều 2 – Nghị định số 87/2017 / ND-CP về lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, đơn cử như sau :
– Trình nhà nước dự án Bất Động Sản luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án Bất Động Sản pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ; dự thảo nghị định của nhà nước theo chương trình, kế hoạch kiến thiết xây dựng pháp lý hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và những dự án Bất Động Sản, đề án theo phân công của nhà nước, Thủ tướng nhà nước .
– Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn, dài hạn, hàng năm về những nghành quản trị nhà nước của Bộ ; dự thảo quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác của Thủ tướng nhà nước theo lao lý của pháp lý .
– Ban hành thông tư, quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ .
– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai triển khai những văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phát hành, phê duyệt và những văn bản pháp lý khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ ; thông tin, tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp lý về cac nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ .
– Về quản trị ngân sách Nhà nước :
+ Tổng hợp, lập, trình nhà nước kế hoạch tài chính 05 năm vương quốc, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm vương quốc ; dự trù ngân sách Nhà nước và giải pháp phân bổ ngân sách TW hàng năm, gồm có chi liên tục, chi dự trữ vương quốc, chi trả nợi lãi, chi viện trợ ; kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm vương quốc, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm, dự trù ngân sách Nhà nước và giải pháp phân chia ngân sách TW trong trường hợp thiết yếu ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự trù chi góp vốn đầu tư tăng trưởng, giải pháp phân chia chi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, chi tương hỗ tín dụng thanh toán Nhà nước, chi góp vốn CP và liên kết kinh doanh của ngân sách TW theo lao lý của pháp lý .
+ Xây dựng, trình nhà nước giải pháp bổ trợ dự toán số tăng thu của ngân sách Nhà nước, giải pháp phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi phí chi của ngân sách TW và giải pháp kiểm soát và điều chỉnh chính dự trù ngân sách nhà nước theo lao lý .
+ Xây dựng, trình Thủ tướng nhà nước dự thảo quyết định hành động giao trách nhiệm thu, chi ngân sách cho từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước và cơ quan khác ở TW, trách nhiệm thu, chi, tỷ suất Phần Trăm ( % ) phân loại so với những khoản thu phân loại và mức bổ trợ từ ngân sách TW cho từng tỉnh, thành phố thường trực TW theo lao lý của Luật Ngân sách chi tiêu Nhà nước .
+ Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động sử dụng dự trữ ngân sách TW, sử dụng quỹ dự tài chính của TW và những nguồn dự trữ tài chính khác theo lao lý của pháp lý .
+ Chủ trì, phối hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở TW Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc kiến thiết xây dựng, trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước lao lý hoặc pháp luật theo thẩm quyền những định mức phấn bố và những chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo lao lý của pháp lý về ngân sách Nhà nước .
+ Hướng dẫn về nhu yếu, nội dung, thời hạn lập kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm, dự trù ngân sách ; thông tin số kiểm tra dự trù chi liên tục ngân sách Nhà nước về tổng mức và từng nghành thu, chi ngân sách dối với những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở TW ; dự trù chi tiếp tục những chương trình tiềm năng vương quốc cho những cơ quan quản trị chương trình tiềm năng vương quốc ; tổng số thu ngân sách trên địa phận và dự trù chi cân đối ngân sách địa phương so với từng tỉnh, thành phố thường trực TW .

Địa chỉ Bộ Tài chính

Địa chỉ : Số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố TP.HN .

Tel: (84-24)2220.2828-2888.

Fax : ( 84-24 ) 2220.8091 .
E-Mail : [email protected]

Như vậy, Bộ tài chính tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích rõ ràng trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp thêm cho quý bạn đọc một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn cũng như địa chỉ của bộ tài chính.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *