Trang chủ » Tóm tắt tiểu sử

Tóm tắt tiểu sử

3/1979 – 7/1983 : Nhập ngũ trong Quân chủng Hải quân, giảng dạy kế toán tài chính tài vụ, trợ lý binh nhu, quản trị tiểu đoàn 5 ; Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn tám, Đoàn 403, https://xeducvinh.com.vn/thue-xe-29-cho-ha-noi/ Tư lệnh Hải quân . 7/1983 – 9/1984 :

Xuất ngũ, đưa công tác làm việc về huyện đoàn Bến Hải, tỉnh giấc Bình Trị Thiên ; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn . 9/1984 – 8/1988 : Công tác trên huyện đoàn Bến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn, đảm nhiệm người trẻ tuổi CN và quốc phòng – bảo mật an ninh. Tháng 9/1984 – 9/1988 : Học Trường Đoàn Cao cấp, Trưởng Ban Cán sự, Phó Bí thư Chi bộ khóa III hạng sang . 8/1988 – 7/1989 : Phó ban tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng, Bình Trị Thiên . 7/1989 – 12/1991 : Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Phong trào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào ; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn kiêm Bí thư Đoàn Dân chính Đảng . 01/1992 – 11/1997 : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp người trẻ tuổi Nước Ta, quản trị Hội Liên hiệp người trẻ tuổi thức giấc Quảng Trị, Bí thư Chi bộ bộ phận Tỉnh đoàn . 11/1997 – 4/2001 : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp người trẻ tuổi Nước Ta, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị, quản trị Hội Liên hiệp người trẻ tuổi tỉnh giấc Quảng Trị, Bí thư Chi bộ bộ phận Tỉnh đoàn . 4/2001 – 4/2004 : Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ bộ phận Ủy ban chất vấn, Tỉnh ủy Quảng Trị . 4/2004 – 01/2008 : Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, quản trị Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Đakrông . 01/2008 – 6/2011 : Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, quản trị Ủy Ban Nhân Dân khu phố Đông Hà . 6/2011 – 12/2014 : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, quản trị HĐND khu phố Đông Hà . 01/2015 – 10/2015 : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị . 10/2015 – 7/2016 : Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ở Đại hội đại biểu toàn nước dịp trang bị XII của Đảng đc thai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng . 7/2016 – 7/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, quản trị HĐND thức giấc Quảng Trị . 7/2020 – ni : Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
Ở Đại hội đại biểu toàn nước dịp trang bị XIII của Đảng, đc thai lại trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng .
Ngày 08/4/2021, trên kỳ họp trang bị 11, Quốc hội khóa XIV đc chú ý giữ lại chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV .

Ngày 28/7/2021, trên kỳ họp vật dụng số 1, Quốc hội khóa XV, đc Quốc hội coi xét giữ lại chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. / .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *