Me, myself & I: Sử dụng như thế nào? – Woodpecker Learning

Me, myself và I – Có lẽ ai học tiếng Anh cũng đều đã học qua các khái niệm này. Tuy nhiên, khi nào dùng cái nào thì quả là hơi đau đầu. Thông thường, tất cả chúng ta không chú ý lắm và có xu thế “ râu ông nọ cắm cằm bà kia ”. Hôm nay, hãy cùng Woodpecker khám phá qua video vô cùng mê hoặc sau nhé :

Phân biệt me, myself & I

Khi đặt bút xuống viết 1 câu bằng tiếng Anh, hãy quan tâm đến vị trí của các từ loại trong câu. Trong tiếng Anh, một câu hoàn hảo phải có 2 thành phần chính : Chủ ngữ và động từ. Chủ ngữ đứng ở đầu câu, đơn cử là đứng trước động từ. Tân ngữ thường mang tính năng tương hỗ cho động từ. Trong câu, tân ngữ đứng sau động từ. Vì thế, nói một cách ngắn gọn, tất cả chúng ta sẽ sử dụng như sau :

1. Đại từ nhân xưng đứng ở vị trí chủ ngữ: I

Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các ví dụ sau đây : ( Lưu ý : Chủ ngữ trong câu đã được in đậm. Những từ được gạch dưới là động từ )

  • I go to school.
  • My friends and I enjoy playing soccer.
  • Lucy and I are best friends.

Đại từ nhân xưng đứng ở vị trí chủ ngữ “ I ” luôn đứng trước động từ .

2. Đại từ nhân xưng đứng ở vị trí tân ngữ: me

Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các ví dụ sau đây : ( Lưu ý : Những từ được gạch dưới là động từ. Tân ngữ được in đậm )

  • My mom walks me to school.
  • He

    invited

    my friends and me to his birthday party.

  • Stacey gave me a present.

Đại từ nhân xưng đứng ở vị trí tân ngữ “ me ” luôn đứng sau động từ .

3. Đại từ phản thân (reflexive pronouns): myself

Chúng ta sử dụng đại từ phản thân “ myself ” làm tân ngữ trong câu với điều kiện kèm theo : chủ ngữ của câu là “ I ” .

Ví dụ: I consider myself the most important pronoun at this year’s party.

“I” đứng trước động từ “consider” -> “I” là chủ ngữ của câu.

“ myself ” đứng sau động từ “ consider ” -> “ myself ” là tân ngữ của câu .
Ngoài ra, đại từ phản thân “ myself ” còn được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ .

Ví dụ: I, myself, have heard others agree.

Dĩ nhiên, ở câu trên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lược bỏ “ myself ”. Khi được lược bỏ, câu vẫn đủ chủ ngữ và động từ :

I have heard others agree.”

Ôi đọc tới đây là đầu óc quay cuồng rồi phải không? Chúng ta cùng giải trí qua các video khác trên ứng dụng Woodpecker nào!

Source: https://ontopwiki.com
Category: Mẹo hay

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.