Trang chủ » Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Phần I

CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

2. Lập dàn bài

3. Viết bài
4. Đọc lại và thay thế sửa chữa

Phần II

LUYỆN TẬP

Đề 1

  Đề 1: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý:

a ) Xác định nhu yếu chung : đề nêu ra một tư tưởng biểu lộ bằng một câu tục ngữ và nhu yếu chứng minh tính đúng đắn của tư tưởng đó .
b ) Câu tục ngữ chứng minh và khẳng định điều gì ?
Câu tục ngữ chứng minh và khẳng định : muốn có thành công xuất sắc, làm được việc lớn thì ta phải chịu khó, làm từng chút một .
c ) Lập luận :
– Xét về lí lẽ : thao tác gì cũng cần phải kiên trì, chịu khó mới thành công xuất sắc được .
– Xét về trong thực tiễn : có rất nhiều tấm gương nhờ chịu khó, không chịu từ bỏ mà thành công xuất sắc .

2. Lập dàn bài:

* Mở bài: Nêu vai trò quan trọng của ý chí và nghị lực trong cuộc sống.

* Thân bài:

– Giải thích nghĩa của câu tục ngữ : có chí phấn đấu cần mẫn rèn luyện ắt có ngày thành công xuất sắc
– Chứng minh đơn cử :
+ Về lí lẽ : mọi việc đều cần sự cố gắng phấn đấu, nỗ lực không ngừng của bản thân mới đem lại hiệu suất cao. Lười nhác chỉ chuốc lấy thất bại
+ Dẫn chứng ( những tấm gương vượt khó trong đời sống )
– Bài học rút ra cho bản thân .

* Kết bài: Khái quát, khẳng định lại vấn đề.

3. Viết bài:

– Mở bài cần lập luận .

– Dùng các từ liên kết.

– Nêu lí lẽ rồi nghiên cứu và phân tích .
– Sắp xếp theo trình tự hợp lý .

4. Đọc và sửa chữa.

Đề 2

Đề 2: Chứng minh tính chân lí trong bài thơ:

“ Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm ra ” .
( Hồ Chí Minh ) .
Các bước làm tường tự đề 1 :

Lập dàn bài:

* Mở bài: Giới thiệu vấn đề.

* Thân bài:

– Giải thích nội dung bài thơ : có ý chí nhất định sẽ thành công xuất sắc .
– Chứng minh chân lí :
+ Không có việc gì gây khó dễ được ta khi ta đã có quyết tâm .
+ Ý chí là nguồn sức mạnh dồi dào to lớn đưa ta đi tới thành công xuất sắc .
+ Không có chí khí ta chẳng thể nào đạt được tiềm năng mình muốn .
+ Dẫn chứng trong đời sống .
– Bài học rút ra .

* Kết bài: Khái quát, khẳng định vấn đề.

 => So sánh với đề văn mẫu:

– Giống nhau: cả hai bài đều có ý khuyên răn con người phải bền lòng, không đươc nản chí khi gặp khó khăn và thử thách.

– Khác nhau :
+ “ Có công mài sắt, có ngày nên kim ” : thiên nói về sự cần mẫn, chịu khó, kiên trì của con người trong việc làm .
+ “ Có chí thì nên ” : thiên nói về sự quyết tâm, ý chí của con người .

Source: https://ontopwiki.com
Category: Mẹo hay

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *