Trang chủ » Cách làm tròn số trong Excel

Cách làm tròn số trong Excel

Cho các hiệu quả khác nhauTrong các bảng tính số liệu trên Excel, việc làm tròn số là điều thiết yếu để làm gọn số liệu tính và bảng tính. Khi làm tròn số thì việc giám sát tiếp theo cũng sẽ đơn thuần và thuận tiện hơn. Trên Excel, để làm tròn số tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các hàm Excel khác nhau .Mỗi một hàm số làm tròn sẽ đều làm tròn số theo nhiều cách khác nhau, để người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn Giao hàng cho nhu yếu giải quyết và xử lý tài liệu trong bảng Excel. Bài viết sẽ tổng hợp các cách làm tròn số trong Excel gồm có : làm tròn số lên bằng roundup, làm tròn số xuống bằng rounddown và một loạt hàm làm tròn khác như mround, ceiling, floor, trunc … mời các bạn theo dõi .

Bạn đang đọc: Cách làm tròn số trong Excel

1. Hàm làm tròn ROUND

Hàm ROUND có công thức là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn. Bạn đọc tham khảo hướng dẫn dùng hàm ROUND trên Excel chi tiết trong bài viết Cách dùng hàm Round trong Excel.

2. Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

Hàm có công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ nhờ vào vào cách sử dụng hàm. Trong đó num_digits nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm …

Hàm ROUNDUP

3. Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm có công thức =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, hiệu quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số .

Hàm ROUNDDOWN

4. Làm tròn số với hàm MROUND

Hàm có công thức =MROUND(number,multiple).

Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số khác. Trong đó multiple là số cần làm tròn đến bội số của nó. Number là giá trị muốn làm tròn .Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi # NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì hiệu quả chính là số đó .Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 50% multiple, và ngược lại làm tròn xuống khi bé hơn 50% multiple .

  • =MROUND(5,2) = 6. Do 5/2 > 2/2, bội số của 2 gần nhất mà lớn hơn 5 là 6.
  • =MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 < 5/2, bội số của 5 gần nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.
  • =MROUND(33,5) = 35. Do 33/5 > 5/2, bội số của 5 gần nhất mà lớn hơn 33 là 35.
  • =MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM khi multiple và number không cùng dấu nhau.

Hàm MROUND

5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Các hàm có những cú pháp như sau:

  • = CEILING(Số cần làm tròn, significance).
  • = FLOOR(number, significance).

Trong đó Significance là số cần làm tròn đến bội số của nó, number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi # NUM, number là bội số của Significance thì tác dụng sẽ ra chính số đó .Nhìn chung 2 hàm này sẽ có cách thực thi tựa như hàm MROUND, đều làm tròn tới bội số gần nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0 .

Hàm CEILING và FLOOR

6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

2 hàm này sẽ làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0 .

Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

Hàm EVEN, hàm ODD

7. Hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên. Ta có cú pháp hàm INT là = INT(number).

Hàm INT

Ta có cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]).

Trong đó num_digits là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số .

  • num_digits > 0: nếu number là một số thập phân, thì num_digits chỉ ra số con số thập phân mà bạn muốn giữ lại (sau dấu phẩy).
  • num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.
  • num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà không làm tròn .

Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả giống nhau. Khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc không có. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Hàm TRUNC

Trên đây là các cách để làm tròn số trong Excel, với những trường hợp làm tròn số khác nhau. Tùy theo mục tiêu và nội dung nhu yếu làm tròn số kiểu nào trong bảng số liệu mà bạn lựa chọn hàm làm tròn số cho tương thích .Xem thêm :Chúc các bạn triển khai thành công xuất sắc !

Source: https://ontopwiki.com
Category: Mẹo hay

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *