Trang chủ » Cơ quan thuế tiếng Anh là gì?

Cơ quan thuế tiếng Anh là gì?

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu đến quý khách hàng bài viết Cơ quan thuế tiếng Anh là gì?

Cơ quan thuế là gì?

Cơ quan thuế là mạng lưới hệ thống cơ quan theo cấp bậc khác nhau phân chia từ TW đến địa phương, thuộc sự quản trị của Bộ kinh tế tài chính triển khai những tính năng, trách nhiệm về quản trị thuế trong khoanh vùng phạm vi, quyền hạn của cơ quan đó .
Các cơ quan thuế ở Nước Ta lúc bấy giờ gồm có :

– Tổng cục thuế là cơ quan thuế có cấp bậc cao nhất, trực thuộc Bộ tài chính, làm nhiệm vụ công tác tham mưu, báo cáo đến Bộ tài chính các khoản thu về thuế, phí, lệ phí trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

– Cục thuế là cơ quan thuế ở cấp tỉnh ( cấp địa phương ), thuộc Tổng cục thuế, thực thi công tác làm việc quản trị, báo cáo giải trình về những khoản thu, thuế, phí và lệ phí trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm cơ quan thuế tại địa phương
– Chi cục thuế là cơ quan thuế ở những Q., huyện, thị xã, thành phố thường trực tỉnh, thành phố thường trực TW, thường trực Cục thuế, có tư cách độc lập, thực thi những công dụng, trách nhiệm thuộc ngành thuế trên địa phận theo luật định .
>> >> >> Tham khảo : Chi cục thuế tiếng Anh là gì ?

Cơ quan thuế tiếng Anh là gì?

Cơ quan thuế tiếng Anh là tax authority và được định nghĩa như sau the Tax authority is a system of agencies according to different levels allocated from the central to local levels, under the management of the Ministry of Finance, to perform tax administration functions and tasks within its scope and powers of that officials .
Tax authorities in Vietnam now include :

– The General Department of Taxation is the highest-level tax agency attached to the Ministry of Finance, advising and reporting to the Ministry of Finance on taxes, charges and fees collected within the territory of Vietnam.

– The Tax Department is a tax agency at the provincial level ( local level ), under the General Department of Taxation, which manages and reports on revenues, taxes, fees and charges within the scope of its duties of the tax authority at the local .
– Tax departments are tax offices in urban districts, rural districts, towns and cities directly under provinces, centrally run cities and tax departments. They have the independent capacity to perform the functions and tasks of Tax industry in the area according to the law .

Danh mục các cơ quan thuế tương ứng trong tiếng Anh

STT
Tiếng Anh
Tiếng Việt

1
Ministry of Finance
Bộ tài chính

2
General Department of Taxation
Tổng cục thuế

3
Department of Taxation/ ax department
Cụ thuế

4
District Tax department
Chi cục thuế

Ví dụ các cụm từ sử dụng Cơ quan thuế trong tiếng Anh

1 / Flat-tax payers using invoices of tax authorities shall, apart from declaring flat revenue, declare and pay taxes on turnover on invoices by quarter .
Dịch : Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai lệch giá khoán, cá thể tự khai và nộp thuế so với lệch giá trên hóa đơn theo quý .
2 / Tax authorities shall issue tax identification numbers to business individuals based on information in their tax returns and follow the tax administration process applicable to business individuals on the centralized tax management application of tax industry .

Dịch: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế cho cá nhân kinh doanh dựa trên thông tin tại hồ sơ khai thuế của cá nhân và thực hiện quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên ứng dụng quản lý thuế tập trung của ngành thuế.

3 / The organization is responsible for declaring and paying taxes on behalf of the individual at the tax authority managing the organization .
Dịch : Tổ chức có nghĩa vụ và trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá thể tại cơ quan thuế quản trị tổ chức triển khai .

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về Cơ quan thuế tiếng Anh là gì? Mọi thông tin thắc mắc hay cần giải đáp chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp số 1900 6557 để được hỗ trợ.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *