Trang chủ » Đặt cọc tiếng Anh là gì?

Đặt cọc tiếng Anh là gì?

Trong thanh toán giao dịch dân sự, tất cả chúng ta thường nghe tới những giải pháp bảo vệ. Trong đó, nổi bật là giải pháp “ đặt cọc ” được sử dụng rất nhiều trong những thanh toán giao dịch dân sự ( như thuê nhà, mua xe, mua nhà tại, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, … ) .

Cùng với xu hướng hội nhập quốc tế, biện pháp bảo đảm đặt cọc thực hiện với người nước ngoài ngày càng tăng, chính bởi vậy mà nhu cầu biết các thuật ngữ pháp lý bằng tiếng anh càng tăng. Nhiều người khi thực hiện biện pháp bảo đảm đặt cọc có thắc mắc đặt cọc tiếng anh là gì?

Để nhằm mục đích giúp quý fan hâm mộ hiểu rõ hơn về giải pháp bảo vệ này cũng như biết đặt cọc tiếng anh là gì, chúng tôi xin gửi đến quý fan hâm mộ những thông tin dưới bài viết sau .

Đặt cọc là gì?

Đặt cọc được quy định tại Điều 328 bộ luật Dân sự như sau:

Bạn đang đọc: Đặt cọc tiếng Anh là gì?

“ 1. Đặt cọc là việc một bên ( sau đây gọi là bên đặt cọc ) giao cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận đặt cọc ) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác ( sau đây gọi chung là gia tài đặt cọc ) trong một thời hạn để bảo vệ giao kết hoặc thực thi hợp đồng .
Trường hợp hợp đồng được giao kết, triển khai thì gia tài đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền ; nếu bên đặt cọc phủ nhận việc giao kết, triển khai hợp đồng thì gia tài đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc ; nếu bên nhận đặt cọc khước từ việc giao kết, triển khai hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc gia tài đặt cọc và một khoản tiền tương tự giá trị gia tài đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. ”
Như vậy, đặt cọc là giải pháp bảo vệ, theo đó bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác ( gia tài đặt cọc ) trong một thời hạn để bảo vệ việc giao hết hoặc thực thi hợp đồng. Trong đó :
– Chủ thể đặt cọc : gồm bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc. Hai bên phải có năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự và tham gia thanh toán giao dịch đặt cọc một cách tự nguyện. ( Theo Điều 117 Bộ luật Dân sự )
– Đối tượng của đặt cọc : là một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác và phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo vệ ( theo Điều 295 Bộ luật Dân sự năm ngoái ) .
– Hình thức đặt cọc : Bộ luật Dân sự không pháp luật bắt buộc đặt cọc phải lập thành văn bản như Bộ luật Dân sự. Riêng với trường hợp một gia tài bảo vệ thực thi nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm thì mới phải lập thành văn bản ở mỗi lần bảo vệ ( Theo Điều 296 Bộ luật Dân sự ). Do đó, với việc đặt cọc trong trường hợp không phải lập thành văn bản hoàn toàn có thể thực thi bằng lời nói hoặc bằng văn bản tùy vào sự thỏa thuận hợp tác của những bên tham gia thanh toán giao dịch .
Khi đó thỏa thuận hợp tác đặt cọc hoàn toàn có thể được biểu lộ bằng một văn bản riêng nhưng cũng hoàn toàn có thể được biểu lộ bằng một lao lý trong hợp đồng chính thức. Đối với đặt cọc nhằm mục đích giao kết hợp đồng thì việc đặt cọc phải được bộc lộ bằng văn bản riêng vì tại thời gian giao kết thỏa thuận hợp tác đặt cọc thì hợp đồng chưa được hình thành. Pháp luật cũng không pháp luật thỏa thuận hợp tác đặt cọc có phải bắt buộc được công chứng, xác nhận hay không, tùy vào sự thỏa thuận hợp tác của những bên .
Tuy nhiên xét cho cùng, dù trong trường hợp đặt cọc không lao lý bắt buộc phải lập thành văn bản nhưng để bảo vệ tránh xảy ra tranh chấp và khó khăn vất vả trong quy trình xử lý khi có tranh chấp phát sinh thì vẫn nên lập thành văn bản thỏa thuận hợp tác việc đặt cọc với pháp luật rõ ràng, đơn cử và có công chứng, xác nhận .

Đặt cọc tiếng Anh là gì?

Đặt cọc tiếng Anh là Deposit. Trong trường hợp này tư Deposit được dùng với vài trò là động từ.

Bên cạnh đó, “Deposit” có thể được dùng như danh từ trong câu với nghĩa là “số tiền đặt cọc”.

Ví dụ từ đặt cọc được sử dụng trong tiếng Anh

E.g. : The shop assistant says If I leave USD 10 as a deposit, they’ll keep the dress for me .
( Người bán hàng nói nếu tôi đặt cọc 10 đô la, họ sẽ giữ cái váy lại cho tôi. )
E.g. : We paid / put a deposit for USD 5,000 on the house, and paid the balance four weeks later .
( Chúng tôi đã đặt cọc 5 nghìn đô la cho căn nhà và trả hết số còn lại 4 tuần sau đó. )
‘ Deposit ’ cũng được dùng như động từ với cách dùng đơn thuần như sau :
E.g. : You can deposit 20 % now and pay the rest when the car is delivered .
( Bạn đặt cọc trước 20 % giờ đây và trả phần còn lại khi giao xe. )

Mục đích của đặt cọc?

Tùy vào sự thỏa thuận hợp tác của những bên và địa thế căn cứ vào thời gian đặt cọc với thời gian giao kết của hợp đồng được bảo vệ bằng giải pháp đặt cọc để xác lập mục tiêu của việc đặt cọc. Việc đặt cọc hoàn toàn có thể chỉ mang mục tiêu bảo vệ việc giao kết hợp đồng, hoàn toàn có thể chỉ mang mục tiêu bảo vệ việc triển khai hợp đồng nhưng cũng hoàn toàn có thể mang cả hai mục tiêu đó .
Khác với những giải pháp bảo vệ khác, thời gian phát sinh thỏa thuận hợp tác đặt cọc hoàn toàn có thể là cùng hoặc sau khi kí kết hợp đồng chính thức, tức là khi những chủ thể đã có quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm, cũng hoàn toàn có thể phát sinh trước khi giữa những chủ thể kí kết hợp đồng chính thức. Mục đích của đặt cọc do những bên chủ thể thỏa thuận hợp tác .
Việc chỉ ra mục tiêu của đặt cọc có ý nghĩa quan trọng để xác lập hiệu lực thực thi hiện hành của đặt cọc .

– Trường hợp các bên đã thỏa thuận rõ mục đích đặt cọc thì theo sự thỏa thuận đó. (Theo Điều 293 và Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự)

– Trường hợp thỏa thuận hợp tác đặt cọc được phát sinh trước khi những bên giao kết hợp đồng chính mà những bên không thỏa thuận hợp tác về mục tiêu của đặt cọc thì giải pháp đặt cọc đó sẽ bảo vệ cả việc giao kết và triển khai hợp đồng. ( Theo Điều 293 và Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự )
– Trường hợp thỏa thuận hợp tác đặt cọc được phát sinh sau khi hợp đồng đã được giao kết thì mục tiêu của đặt cọc là nhằm mục đích thực thi hợp đồng. ( Theo Điều 293 và Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự ) .

Trên  đây là nội dung bài viết đặt cọc tiếng anh là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của luathoangphi.vn.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *