Trang chủ » Giải trình tiếng anh là gì

Giải trình tiếng anh là gì

Giải trình nghĩa là gì – Khi nào cần phải làm biên bản giải trình

Giải trình là gì – Hàng ngày các cơ quan, đơn vị nhà nước vẫn thực hiện công việc cung cấp, giải thích. Làm rõ các thông tin về những sai phạm, sai sót khi thực hiện nhiệm vụ,cũng như quyền hạn được giao mà đơn vị đang thực hiện. Công việc này được gọi là giải trình.

Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được khái niệm giải trình là gì. Tại sao và khi nào cần phải giải trình ? Để hiểu rõ về giải trình mời bạn cùng bất động sản Abc Land tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Giải trình là gì

Giải trình là văn bản được người viết thực thi để trình diễn những vấn đề, sự vật đã xảy ra trong quy trình công tác làm việc hay tiến hành trách nhiệm được giao. Đa phần văn bản giải trình được triển khai khi có một việc gì đó không tốt xảy ra. Người làm giải trình để lý giải, lý giải cho cấp trên những việc này .
Viết giải trình

Bạn đang đọc: Giải trình tiếng anh là gì

Giải trình tiếng anh là gì

Giải trình tiếng anh là Explanation, ngoài những tất cả chúng ta có mẫu giải trình tiếng anh là explanation form ..

Trách nhiệm giải trình là gì

Trách nhiệm giải trình được hiểu là trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận cần phải giải trình lên cấp trên .

Thư giải trình là gì

Thư giải trình được hiểu là những bức thư hoàn toàn có thể là giấy, văn bản được gửi trải qua fax hay email .. gửi đến cấp trên để giải trình .

Thư giải trình tiếng anh là gì

Thư giải trình tiếng Anh là comfort letter .

Công văn giải trình là gì

Công văn giải trình là những nhu yếu từ cấp trên xuống cấp dưới nhu yếu giải trình những vấn đề đã xảy ra .

Công văn giải trình tiếng anh là gì

Công văn giải trình tiếng anh là written explanation

Một số quyền lợi và nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình

Quyền lợi của người yêu cầu giải trình

Ngày 8/8/2013, nhà nước đã phát hành Nghị định số 90/2013 / NĐ-CP. Người nhu yếu giải trình có quyền tự mình hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác. Người được ủy quyền phải có khá đầy đủ năng lượng hành vi dân sự thực thi nhu yếu giải trình. Được rút một phần hoặc hàng loạt nhu yếu trong bảng nhu yếu giải trình. Được quyền nhận văn bản giải trình của cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giải trình .

Nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình

Thực hiện rất đầy đủ những trình tự, thủ tục về nhu yếu giải trình cũng như những văn bản quy phạm pháp luật khác có tương quan. Phải Trình bày rõ ràng và trung thực về nội dung nhu yếu giải trình. Phải Cung cấp những thông tin và tài liệu có tương quan đến nội dung nhu yếu giải trình .

Quyền lợi và yêu cầu đối với người làm giải trình

Cũng Theo Nghị định số 90/2013 / NĐ-CP pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm giải trình của cá thể, tổ chức triển khai. Cơ quan nhà nước trong việc thực thi trách nhiệm cũng như quyền hạn được giao. Người nhu yếu giải trình là những tổ chức triển khai, Cơ quan, hoặc cá thể có nhu yếu cơ quan hoặc cá thể giải trình về những nội dung có tương quan đến việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm .
Người giải trình sẽ là người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước hoặc là người được người đứng đầu cơ quan nhà nước ủy quyền cho mình thực thi việc giải trình .

Quyền lợi của người làm giải trình

+ Được quyền nhu yếu người đã nhu yếu mình giải trình cung ứng những thông tin và tài liệu có tương quan đến nội dung nhu yếu giải trình .
+ Yêu cầu người đã nhu yếu mình giải trình triển khai đúng trình tự, thủ tục được pháp luật tại Nghị định số 90 và những văn bản quy phạm pháp luật khác có tương quan. Được bổ trợ hoặc đính chính lại những thông tin trong văn bản giải trình để nhằm mục đích làm rõ ràng, đúng mực và vừa đủ hơn những nội dung trong giải trình .
+ Có quyền khước từ đảm nhiệm nhu yếu giải trình nếu cá thể, tổ chức triển khai nhu yếu giải trình không cung ứng những điều kiện kèm theo :
– Cá nhân Không có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ hoặc trải qua người đại diện thay mặt hợp pháp .
– Đối với Cơ quan, tổ chức triển khai nhu yếu giải trình phải trải qua người đại diện thay mặt hợp pháp. Và Nội dung nhu yếu giải trình không tương quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu giải trình .
– Nội dung nhu yếu giải trình không thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm và quản trị của cơ quan được nhu yếu .
– Người nhu yếu giải trình đang trong thực trạng dùng rượu, bia hoặc chất kích thích khác và không trấn áp đượ hành vi .
– Người nhu yếu giải trình có những hành vi không tương thích như gây rối trật tự và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người giải trình .
– Người được ủy quyền, hoặc đại diện thay mặt không có sách vở hợp pháp theo pháp luật .

Nghĩa vụ của người làm giải trình

+ Phải tiếp đón nhu yếu giải trình thuộc thẩm quyền theo đúng pháp luật của pháp lý .

+ Hướng dẫn người yêu cầu giải trình phải thực hiện đúng các trình tự, thủ tục.. theo quy định của Nghị định số 90 và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Giải quyết nhu yếu giải trình theo đúng với trình tự, hình thức, thủ tục và thời hạn theo pháp luật tại Nghị định số 90 và những văn bản pháp lý có tương quan .

Vậy làm thế nào để viết giải trình ? Cách viết giải trình như thế nào cho chuẩn ? Trong phần dưới đây Abc land sẽ hướng dẫn bạn cách viết giải trình cũng như 1 số mẫu công văn giải trình phổ biến nhất.

Hướng dẫn viết đơn giải trình chi tiết

Các văn bản sau khi đã giải quyết thường được lưu giữ lại để sau này có vấn đề gì có thể kiểm tra đối chứng. Văn bản giải trình cũng không ngoại lệ, vì vậy khi viết văn bản giải trình bạn cần phải viết đầy đủ các thông tin cần có. Sau đây là một số thông tin cần viết trong tờ giải trình.

tin tức cá thể của người viết phải ghi rõ ràng, đúng mực .
Địa điểm và thời hạn xảy ra của vấn đề được ghi trong văn bản giải trình .
tin tức những người có tương quan, người tham gia đến vấn đề trong giải trình .
Trình tự và diễn biến xảy ra phải được liệt kê rõ ràng .
Nguyên nhân xảy ra vấn đề cũng cần phải nêu trong giải trình .
Mức độ tác động ảnh hưởng, thiệt hại xảy ra .
Trách nhiệm của người viết trong trường hợp vấn đề trình diễn có gây ra những hậu quả .
Đề nghị đơn cử giải pháp để xử lý nếu có .
Cách viết biên bản tường tình đơn giản

Lưu ý người viết đơn giải trình cần biết

Một số quan tâm khi viết đơn thuần trình bạn cần biết như :
Trong lúc viết văn bản giải trình phải bình tĩnh không được hoảng sợ mà viết lung tung .
Từng câu từng chữ phải được trình diễn rành mạch. Không được viết sai chính tả, không được nói văng tục ..
Diễn biến những vấn đề và người tham gia cần được nêu vừa đủ, đúng chuẩn .
Không được viết thêm bớt thông tin, viết sai thực sự. Người viết phải trung thực với những câu nói gì đã trình diễn trong đơn giải trình vấn đề .

Mẫu biên bản giải trình tường trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…., ngày …. tháng … .. năm … ..

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi : Thủ trưởng ( ghi tên đơn vị chức năng ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Sinh ngày …………………….. tháng ……….năm…………..

Quê quán:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn được đào tạo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hệ số lương đang hưởng:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tường trình diễn biến sự việc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành. Tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều. Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
( Ký tên )

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *