Trang chủ » Giám sát tiếng Anh là gì? Các từ và cụm từ có liên quan

Giám sát tiếng Anh là gì? Các từ và cụm từ có liên quan

Giám sát là gì?

Giám sát là việc cá thể, tổ chức triển khai theo dõi, quan sát mang tính dữ thế chủ động, tiếp tục so với hoạt động giải trí của những đối tượng người tiêu dùng khác bằng những giải pháp quản trị, giải quyết và xử lý để buộc và hướng những hoạt động giải trí đi đúng quỹ đạo, đúng quy định .
Người giám sát là người có chức vụ hoặc được trao quyền giám sát sẽ giám sát người, bộ phận, tổ chức triển khai có sự ràng buộc về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, chức vụ, việc làm với mình theo pháp luật pháp lý, quy định hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, cơ quan .
Thông qua việc giám sát hoạt động giải trí, người giám sát hoàn toàn có thể những hoạt động giải trí đi đúng quỹ đạo, đúng quy định cạnh bên đó, người giám sát sẽ phát hiện được những sai phạm và giải quyết và xử lý kịp thời những sai phạm đó .

>>> Tham khảo: Tổng hợp tiếng Anh là gì?

Giám sát tiếng Anh là gì?

Giám sát tiếng Anh là Supervise .
Ngoài ra, giám sát còn có nghĩa tiếng Anh monitoring hoặc oversee .

Giám sát tiếng Anh còn được định nghĩa như sau:

Supervise is the active and regular monitoring and observation of individuals and organizations with regard to activities of other subjects by management and handling measures to tie and direct activities in the right direction, in accordance with statute .
Supervisors are those who hold positions or are assigned the right to supervise, will supervise people, parts and organizations that are bound by their rights, responsibilities, positions and jobs in accordance with laws and regulations, activities of organizations and agencies .
Through the supervise of activities, supervisors can operate in the right direction and in accordance with the rules, supervisors will detect violations and promptly handle them .
>> > Tham khảo : Hạch toán tiếng Anh là gì ?

Một số từ tương ứng giám sát tiếng Anh là gì?

Tùy vào ngữ cảnh thực tế, từ giám sát có thể có những ý nghĩa biểu đạt khác nhau. Do đó, giám sát sẽ có những từ tương ứng có thể thay thế trong những trường hợp cụ thể. Các từ tương ứng giám sát tiếng Anh có nghĩa như sau:

– Theo dõi – Follow ;
– Kiểm soát – Control ;
– Kiểm sát – Procuratorial ;

– Quản lý – Manage;

– Kiểm tra – Check / Audit ;
– Thanh tra – Inspect ;
– Chỉ đạo – Command ;
– Quản trị – Administration ;
– Thăm dò – Probe ;
– Điều chỉnh – Adjusted .
>> > Tham khảo : Biên bản tiếng Anh là gì ?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng từ giám sát tiếng Anh như thế nào?

Khi giao tiếp thông thường hay giao tiếp trong môi trường công sở, từ giám sát được sử dụng rất nhiều và thường đi kèm với nhiều từ ngữ khác để tạo nên một câu nói có nghĩa. Để hiểu rõ hơn về cách dùng từ giám sát, chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ điển hình các cụm từ, câu thường sử dụng từ giám sát tiếng Anh như sau:

– Giám đốc là người có quyền giám sát hàng loạt hoạt động giải trí của công ty – Director is the person who has the right to supervise all activities of the company .
– Một tổ chức triển khai muốn hoạt động giải trí tốt, hiệu suất cao việc làm cao thì cần có sự tự giác của những thành viên và sự giám sát của người có quyền hạn – An organization that wants to operate well, with high performance, requires the self-awareness of its members and the supervision of authorized people .

 – Khi thi công một công trình xây dựng sẽ luôn có một người chịu trách nhiệm giám sát để đảm bảo về chất lượng và tiến độ của thi công – When constructing a construction site, there will always be a person in charge of supervision to ensure the quality and progress of the construction.

– Không cần có người giám sát thì tất cả chúng ta cũng phải tuân thủ lao lý và triển khai xong việc làm đúng quy trình tiến độ – Without a supervisor, we must also comply with the rules and complete the work on schedule .
– Người dân có quyền giám sát hoạt động giải trí của Quốc hội và những cơ quan nhà nước trong việc thực thi quyền lập pháp và những tính năng khác – Citizens have the right to supervise the activities of the National Assembly and state agencies in the exercise of legislative rights and other functions .
>> > Tham khảo : Thông báo tiếng Anh là gì ?

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *