Trang chủ » Cơ Sở Lý Thuyết Về Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH – Studocu

Cơ Sở Lý Thuyết Về Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH – Studocu

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

DICH VU VIET THUE DE TAI TRON GOI

ZALO TELE: 0973287149

TAI FILE TAI LIEU LUANVANTOT.COM

1.1.TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1.1. Khái nim vềề tài chính doanh nghip

ệệ

Tài chính doanh nghip là hot đng

ệạộ

tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ

thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù khách quan gắn liền với sự ra

đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ. Để tiến hành hoạt động kinh doanh, bất cứ

một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định, đó là một tiền

đề cần thiết.[1]

1.1.2. Chức năng của cách thêm mạng bsc vào ví metamask
chính doanh nghiệp

Dùng để phân tích tài chính thông qua các chỉ số tài chính, quản lý nguồn vốn của

doanh nghiệp, quản góp vốn đầu tư, doanh lợi & những rủi ro đáng tiếc vào hoạt động giải trí góp vốn đầu tư. [ 2 ]

1.1.3.Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp có vai trò là huy động vốn để đảm bảo được sự kinh doanh

trong hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo được sự đầu tư luôn liên tục trong

hoạt động, giúp doanh nghiệp loại bỏ các nguồn vốn dài hạn các sản phẩm không

thiết yếu vô hiệu các nhân tố đấy tiếp tục triển khai đc bài toán kinh doanh thương mại. [ ba ]

1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp.

Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình vận dụng tổng thể các phương pháp

phân tích khoa học để đánh giá tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản

lý có lợi ích gắn với doanh nghiệp nắm được thực trạng và an ninh tài chính của

doanh nghiệp, có thể dự đoán được chính xác tài chính của doanh nghiệp trong

tương lai cũng như những rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải, qua

đấy : đề ra những quyết định hành động tương thích có quyền lợi của họ. [ bốn ]

1.2.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp.[5]

* Đối với nhà quản trị: là giúp doanh nghiệp đánh giá được hoạt động trong kinh

doanh. Cùng phân tích các yếu tố đặc điểm cũng như về điểm mạnh và điểm yếu,

giúp doanh nghiệp lên được dự báo, các chỉ tiêu các kế hoạch và kiểm soát chúng

1 cách ngặt nghèo .

* Đối với các nhà đầu tư: Đánh giá được các hoạt động kinh doanh, Giúp doanh

nghiệp nhận biết được các lợi nhuận tức đây là cổ tức trong việc điều phối

kinh

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *