Trang chủ » Hạng mục là gì? Hạng mục tiếng Anh là gì? Bạn có biết?

Hạng mục là gì? Hạng mục tiếng Anh là gì? Bạn có biết?

Hạng mục là từ được những doanh nghiệp sử dụng rất thông dụng trong những bản kế hoạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nằm rõ được nội dung, ý nghĩa và những yếu tố tương quan đến hạng mục .
Bài viết sau đây, TBT Nước Ta chúng tôi sẽ tư vấn đơn cử cho quý vị những yếu tố tương quan đến hạng mục .

Hạng mục là gì?

Hạng mục là những phần, mục đã được quy định thành những loại, hạng nhất định hay có thể hiểu nó chính là những công trình nhỏ, riêng lẻ và nó nằm trong một công trình lớn.

Hạng mục là thuật ngữ được ứng dụng nhiều trong đời sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng.

>> >> Tham khảo : Khu tập thể tiếng Anh là gì ?

Hạng mục tiếng Anh là gì?

Hạng mục tiếng Anh là : Categories
Trong tiếng Anh, hạng mục được định nghĩa như sau :

Categories are parts, items that have been specified in certain categories, categories or can be understood as small and separate works and it is located in a large work.
Category is a term that is applied a lot in life, especially in fields such as industry and construction.

>> > Tham khảo : P. tiếng Anh là gì ?

Cụm từ liên quan đến hạng mục tiếng Anh là gì?

Khi nói đến hạng mục, cụm từ tiếp tục Open trong đời sống cũng như việc làm của tất cả chúng ta là cụm từ hạng mục khu công trình .
When it comes to categories, the term that often appears in our lives as well as our work is the construction item .
Hạng mục khu công trình theo tiếng Anh là : Construction items
Hạng mục khu công trình là một phần của khu công trình với công suất hoàn toàn có thể quản lý và vận hành độc lập. Các tòa nhà hay khu công trình đang kiến thiết xây dựng sẽ chứa nhiều hạng mục khác nhau .
A construction item is a part of a building with its function that can operate independently. The building or building under construction will contain many different items .
Ví dụ, trong khu công trình thiết kế xây dựng một tòa nhà thì tường rào, bãi đỗ xe hoàn toàn có thể xem là một hạng mục của khu công trình .

For example, in a building construction a fence, a parking lot can be considered a work item.

>> > Tham khảo : Khu đô thị tiếng Anh là gì ?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng hạng mục tiếng Anh viết như thế nào?

Một số cụm từ thường sử dụng hạng mục tiếng Anh viết như sau :

Công trình xây dựng tiếng Anh là gì?

Công trình dịch theo tiếng Anh là : Construsction
Công trình kiến thiết xây dựng gồm có khu công trình kiến thiết xây dựng công cộng, nhà tại, khu công trình công nghiệp, giao thông vận tải, thủy lợi và những khu công trình khác được tạo nên bởi sức lao động con người .
Construction site include public constructions, houses, industrial buildings, transportation, irrigation and other works created by human labor .

Xây dựng cơ bản tiếng Anh là gì?

Xây dựng cơ bản theo tiếng Anh là : Basic construction
Xây dựng cơ bản là việc thiết kế xây dựng những khu công trình hạ tầng như khu công trình hạ tầng kỹ thuật, khu công trình hạ tầng cơ sở kinh tế tài chính – xã hội. Đây là những khu công trình mang đến quyền lợi hội đồng chung để giúp không thay đổi và phúc lợi xã hội .
Basic construction is the construction of infrastructure works such as technical infrastructure works, socio-economic infrastructure works. Thes e are constructions that provide common community benefits to help stabilize and secure social security .

Hạng mục phụ trợ tiếng Anh là gì?

Hạng mục phụ trợ theo tiếng Anh là: Ancillary items

Các hạng mục phụ trợ được hiểu là những hạng mục Giao hàng quản trị và được thiết kế xây dựng để ship hàng những hạng mục kiến thiết xây dựng chính .
Ancillary items are understood as items that serve the management and are built to serve the main construction items .
>> > Tham khảo : Khu Phố Tiếng Anh Là Gì ? Tổ Dân Phố Tiếng Anh Là Gì ?

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *