Trang chủ » Trao Quyết định Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III cho ông Đoàn Triệu Long

Trao Quyết định Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III cho ông Đoàn Triệu Long

GS – tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng Lý luận Trung ương trao quyết định hành động chỉ định Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III so với PGS – tiến sỹ Đoàn Triệu Long .
Phát biểu giao trách nhiệm, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng chứng minh và khẳng định, trong thời hạn PGS-TS Đoàn Triệu Long được giao Quyền Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III cũng là thời gian cả nước nói chung và thành phố TP. Đà Nẵng nói riêng phải chống chọi với dịch bệnh Covid-19. Trong toàn cảnh đó, PGS-TS Đoàn Triệu Long đã cùng với tập thể Cấp ủy, Ban Giám đốc Học viện đề ra những giải pháp hài hòa và hợp lý, tổ chức triển khai thực thi tốt công tác làm việc huấn luyện và đào tạo lý luận chính trị. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận cao ý thức đoàn kết, thống nhất trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy ; Đồng thời nhu yếu ông Đoàn Triệu Long trên cương vị người đứng đầu phải quy tụ, tập hợp, hạt nhân của sự đoàn kết .
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Triệu Long.Về trách nhiệm thời hạn tới, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhu yếu, Học viện Chính trị Khu vực III phải sắp xếp sắp xếp nguồn lực hài hòa và hợp lý để triển khai hiệu suất cao trách nhiệm tiếp tục, tích cực tham gia chương trình huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng chức vụ đơn cử cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên ; Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai lầm, thù địch .

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta là trường Đảng, là nơi đào tạo cán bộ quản lý cho nên phải mẫu mực về mọi mặt, kỷ cương, kỷ luật phải được coi trọng. Đây là cách để chúng ta triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh mà nội dung rất trọng tâm, không chỉ bao quát về nội dung mà còn nhấn mạnh đến tính chiến đấu, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Tới đây có nhiệm vụ rất quan trọng đấy là vấn đề đưa học viên trở lại học tập trung”.

Ông Đoàn Triệu Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Đoàn Triệu Long hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết mình tạo dựng mối đoàn kết trong nội bộ Học viện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, giao phó của lãnh đạo Học viện. Ông Đoàn Triệu Long khẳng định, sẽ xây dựng một Học viện mà ở đó không có sự phân biệt về đơn vị, bộ phận, vùng miền, sao cho xứng đáng là một Học viện của cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên và là một hợp phần của Học viện Chính trị Quốc gia mang tên Bác Hồ kính yêu./.

Ông Đoàn Triệu Long, sinh ngày 15/3/1972 tại huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà; Quê quán, huyện Triệu Long, tỉnh Quảng Trị.

Ông Đoàn Triệu Long tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế năm 1994 và mở màn giảng dạy tại Phân viện TP. Đà Nẵng, Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực III ( nay là Học viện Chính trị Khu vực III )
Sau đó, ông Đoàn Triệu Long học Đại học Ngoại ngữ Thành Phố Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân Triết học năm 2002, nhận học vị Tiến sĩ Triết học năm 2010 và được phong hàm Phó Giáo sư năm năm nay .
Từ tháng 11/2012 – 7/2017, ông Đoàn Triệu Long là Phó Trưởng khoa Khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực III. Từ tháng 8/2017 – 02/2020, ông Long làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III. Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020 là Phó Giám đốc quản lý và điều hành Học viện Chính trị khu vực III. Tháng 6/2020, ông Đoàn Triệu Long được chỉ định Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2021, ông Đoàn Triệu Long được phân công trách nhiệm Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *