Trang chủ » Trường Học Viện Hậu Cần – Hệ Dân sự | KenhTuyenSinh

Trường Học Viện Hậu Cần – Hệ Dân sự | KenhTuyenSinh

Trước nhu yếu của cách mạng và trách nhiệm quân đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu năm 1951, Tổng cục Cung cấp ( nay là Tổng cục Hậu cần ) mở Lớp đào tạo và giảng dạy cán bộ phân phối tiên phong do chiến sỹ Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp trực tiếp chỉ huy. Ngày khai giảng lớp học, Bác Hồ đã gửi thư cho cán bộ, học viên, trong thư Người viết : “ Công việc cung ứng cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận, cung ứng đủ súng, đạn, đủ cơm áo thì bộ đội mới đánh thắng trận ” ; đồng thời Người chỉ rõ : “ cán bộ phân phối càng phải làm kiểu mẫu cần, kiệm, liêm, chính ” .
Sau 7 năm vừa kiến thiết xây dựng vừa đào tạo và giảng dạy cán bộ, từ Lớp đào tạo và giảng dạy cán bộ phân phối tiên phong đã tăng trưởng thành Trường sĩ quan Hậu cần ( 1958 ) và Học viện Hậu cần ( 1974 ). Theo thông tư của Bộ Quốc phòng, tháng 8 năm 1980, một bộ phận của Học viện được tách ra để xây dựng Trường sĩ quan Hậu cần. Ngày 16 tháng 3 năm 1996, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 257 / QĐ-QP hợp nhất Trường sĩ quan Hậu cần và Học viện Hậu cần. Từ tháng 6 năm 1996, Học viện Hậu cần trở thành nhà trường duy nhất giảng dạy cán bộ hậu cần, kinh tế tài chính cho quân đội, đồng thời là một TT nghiên cứu và điều tra khoa học hậu cần quân sự chiến lược .
Ngày 28 tháng 4 năm 1999, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 547 / QĐ-QP công nhận ngày 15 tháng 6 năm 1951 – Ngày quản trị Hồ Chí Minh gửi thư cho lớp cán bộ phân phối tiên phong của Quân đội nhân dân Nước Ta là Ngày truyền thống lịch sử của Học viện Hậu cần .

Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên với 88 học viên, đến nay Học viện Hậu cần đã trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính quân sự có uy tín của quân đội và đất nước.

Trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ, tuy có sự thay đổi về tổ chức nhưng cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện Hậu cần luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và luôn nêu cao truyền thống “Tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị”. Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính cho quân đội; đào tạo được hàng nghìn cán bộ hậu cần, tài chính cho Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia; trong những năm gần đây, Học viện đã tham gia đào tạo được 9 khóa cử nhân và kỹ sư dân sự góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trong số cán bộ, học viên do Học viện đào tạo, nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của Đảng và quân đội; 1 đồng chí được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong thời kỳ mới, Học viện đã không cho tốt trách nhiệm thiết kế xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ nhất, từng bước tân tiến và Nghị quyết số 29 – NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương 8 ( khóa XI ) “ Về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục đào tạo và giảng dạy, cung ứng nhu yếu công nghiệp hóa, văn minh hóa trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”, Học viện đã có nhiều chủ trương, giải pháp củng cố tổ chức triển khai, kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ số lượng, cơ cấu tổ chức hài hòa và hợp lý, có chất lượng cao nhằm mục đích không ngừng nâng cao tiềm lực khoa học, chất lượng giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học. Học viện đã thanh tra rà soát, thay đổi nội dung, chương trình đào tạo và giảng dạy, thực thi đồng nhất những giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo, tập trung chuyên sâu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản trị. Đến nay, đội ngũ giảng viên của Học viện có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng với 100 % có trình độ ĐH trở lên, trong đó 79,4 % có trình độ sau đại học ( 15,7 % tiến sỹ ). Từ khi xây dựng đến nay Học viện có 8 GS, 62 PGS, 2 NGND, 19 NGƯT, hàng trăm Nhà giáo giỏi cấp Bộ và cấp Học viện. Học viện đã bám sát thực tiễn công tác làm việc bảo vệ hậu cần, kinh tế tài chính, nhất là so với những đơn vị chức năng tiến thẳng lên hiện đại để chú trọng thay đổi can đảm và mạnh mẽ nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa ; nâng tầm vào việc nâng cao chất lượng bài giảng và nhìn nhận hiệu quả học tập .
Trải qua 66 năm thiết kế xây dựng, chiến đấu, trưởng thành với những thành tích xuất sắc trong Giao hàng chiến đấu, chiến đấu cũng như trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học, Học viện vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý : Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( 2002 ) ; Huân chương Hồ Chí Minh ( 2006 ) ; Huân chương Sao vàng ( 2011 ) ; 03 Huân chương Quân công hạng Nhất ( năm1984 cả Học viện Hậu cần và Trường Sĩ quan Hậu cần đều được tặng thưởng ; 2001 ) ; 01 Huân chương Quân công hạng Ba ( 1971 ) ; 03 Huân chương Chiến công hạng Nhất ( 1959, 1967, 1983 ) ; 02 Huân chương Chiến công hạng Ba ( 1989, 1990 ) ; 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ( năm nay ) ; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì ( 1972 ) ; 02 Huân chương Itxala hạng Nhì ( 1999 ) và hạng Ba ( 2004 ) của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tặng Kèm ; Thủ tướng nhà nước Tặng Cờ Đơn vị đứng vị trí số 1 trào lưu thi đua yêu nước của Bộ Quốc phòng ( 2011, năm trước, năm ngoái ) ; Bộ Giáo dục và Đào tạo Tặng Cờ Đơn vị tiên tiến và phát triển xuất sắc ( 1998 ) .
Truyền thống vẻ vang của Học viện Hậu cần là gia tài niềm tin quý báu được viết nên bằng mồ hôi sức lực lao động, trí tuệ và cả xương máu của lớp lớp những thế hệ đi trước để lại, luôn luôn được thừa kế, bồi đắp trong suốt chặng đường lịch sử dân tộc vẻ vang của Học viện anh hùng. Những giá trị truyền thống lịch sử đó đã trở thành điểm tựa niềm tin, niềm tự hào, niềm tin thâm thúy, cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên cấp dưới, chiến sỹ Học viện cùng đoàn kết, thống nhất, tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, quyết tâm thực thi thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXI, tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy tạo sự nâng tầm nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu và điều tra khoa học, kiến thiết xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, liên tục tô thắm trang sử vẻ vang của Học viện những thành tích mới, xứng danh với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *