XTZ ($1.62) – Tezos Price Chart, Value, News, Market Cap | CoinFi

1 Binance XTZ/USDT 4 minutes ago $ 50,447,511 50,472,271 USDT $ 1.62 60.96 % 2 Phemex XTZ/USD 4 minutes ago $ 38,397,369 38,397,369 USD

$ 1.62 46.4 % 3 BitCoke XTZ/USD 4 minutes ago $ 22,154,700 22,154,700 USD $ 1.62 26.77 % 4 BingX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 10,489,802 10,494,950 USDT $ 1.62 12.68 % 5 FTX XTZ/USD 4 minutes ago $ 10,119,273 10,119,273 USD $ 1.62 12.23 % 6 Binance XTZ/USDT 4 minutes ago $ 9,005,536 9,009,956 USDT $ 1.62 10.88 % 7 AAX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 8,127,795 8,131,864 USDT $ 1.50 9.82 % 8 Upbit XTZ/KRW 4 minutes ago $ 8,105,599 10,495,048,041 KRW $ 1.63 9.8 % 9 Bybit XTZ/USDT 4 minutes ago $ 7,502,852 7,506,534 USDT $ 1.62 9.07 % 10 OKX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 7,005,283 7,008,721 USDT $ 1.50 8.47 % 11 P2PB2B XTZ/USDT 4 minutes ago $ 6,741,885 6,745,260 USDT $ 1.64 8.15 % 12 BTCEX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 6,706,021 6,709,312 USDT $ 1.62 8.1 % 13 AAX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 6,319,264 6,322,366 USDT $ 1.62 7.64 % 14 HitBTC XTZ/USDT 4 minutes ago $ 4,405,431 4,407,637 USDT $ 1.62 5.32 % 15 FMFW.io XTZ/USDT 4 minutes ago $ 4,405,431 4,407,637 USDT $ 1.62 5.32 % 16 Coinbase Exchange XTZ/USD 4 minutes ago $ 3,993,477 3,993,477 USD $ 1.62 4.83 % 17 KuCoin XTZ/USDT 4 minutes ago $ 3,852,897 3,854,788 USDT $ 1.64 4.66 % 18 OKX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 3,603,669 3,605,438 USDT $ 1.62 4.35 % 19 BitForex XTZ/BTC 4 minutes ago $ 3,058,955 141 BTC $ 1.62 3.7 % 20 Bitcoiva XTZ/INR 4 minutes ago $ 2,408,558 191,062,756 INR $ 1.69 2.91 % 21 Decoin XTZ/USDT 4 minutes ago $ 2,348,850 2,350,026 USDT $ 1.62 2.84 % 22 Delta Exchange XTZ/USDT 4 minutes ago $ 2,315,072 2,316,208 USDT $ 1.62 2.8 % 23 OKX XTZ/USD 4 minutes ago $ 2,228,980 2,228,980 USD $ 1.50 2.69 % 24 DigiFinex XTZ/USDT 4 minutes ago $ 2,121,350 2,122,412 USDT $ 1.62 2.56 % 25 WhiteBIT XTZ/USDT 4 minutes ago $ 2,051,946 2,052,953 USDT $ 1.62 2.48 % 26 Bitget XTZ/USDT 4 minutes ago $ 2,004,431 2,005,414 USDT $ 1.62 2.42 % 27 P2PB2B XTZ/BTC 4 minutes ago $ 1,950,698 90 BTC $ 1.64 2.36 % 28 Binance XTZ/BTC 4 minutes ago $ 1,931,455 89 BTC $ 1.62 2.33 % 29 OKX XTZ/USDC 4 minutes ago $ 1,554,000 1,554,082 USDC $ 1.62 1.88 % 30 Binance XTZ/USD 4 minutes ago $ 1,509,190 1,509,190 USD $ 1.62 1.82 % 31 Bibox XTZ/USDT 4 minutes ago $ 1,264,986 1,265,619 USDT $ 1.62 1.53 % 32 Phemex XTZ/USDT 4 minutes ago $ 1,201,027 1,201,629 USDT $ 1.62 1.45 % 33 P2PB2B XTZ/USD 4 minutes ago $ 1,177,108 1,177,108 USD $ 1.64 1.42 % 34 Deepcoin XTZ/USDT 4 minutes ago $ 1,171,002 1,171,588 USDT $ 1.62 1.42 % 35 BitCoke XTZ/USDT 4 minutes ago $ 1,133,753 1,134,309 USDT $ 1.62 1.37 % 36 XT.COM XTZ/USDT 4 minutes ago $ 1,076,062 1,076,601 USDT $ 1.62 1.3 % 37 KuCoin XTZ/USDT 4 minutes ago $ 1,051,508 1,052,034 USDT $ 1.62 1.27 % 38 BtcTurk | Pro XTZ/TRY 4 minutes ago $ 1,000,986 17,290,328 TRY $ 1.63 1.21 % 39 Gate.io XTZ/USDT 4 minutes ago $ 888,361 888,797 USDT $ 1.62 1.07 % 40 Binance XTZ/BUSD 4 minutes ago $ 867,526 868,119 BUSD $ 1.62 1.05 % 41 CoinEx XTZ/USDT 4 minutes ago $ 856,999 857,419 USDT $ 1.63 1.04 % 42 Hotbit XTZ/USDT 4 minutes ago $ 818,796 819,206 USDT $ 1.62 0.99 % 43 Huobi Global XTZ/USDT 4 minutes ago $ 741,467 741,831 USDT $ 1.61 0.9 % 44 Crypto.com Exchange XTZ/USDC 4 minutes ago $ 676,329 676,361 USDC $ 1.70 0.82 % 45 Hotcoin Global XTZ/USDT 4 minutes ago $ 660,658 660,989 USDT $ 1.62 0.8 % 46 Huobi Global XTZ/USDT 4 minutes ago $ 593,098 593,395 USDT $ 1.62 0.72 % 47 Gate.io XTZ/USDT 4 minutes ago $ 584,991 585,283 USDT $ 1.62 0.71 % 48 XT.COM XTZ/XT 4 minutes ago $ 575,678 257,533 crosstalk $ 1.62 0.7 % 49 Decoin XTZ/BTC 4 minutes ago $ 548,312 25 BTC $ 1.62 0.66 % 50 Kraken XTZ/USD 4 minutes ago $ 505,536 505,536 USD $ 1.62 0.61 % 51 MEXC XTZ/USDT 4 minutes ago

$ 481,003 481,239 USDT $ 1.62 0.58 % 52 Bitay XTZ/TRY 4 minutes ago $ 490,430 8,471,349 TRY $ 1.63 0.59 % 53 HitBTC XTZ/BTC 4 minutes ago $ 461,952 21 BTC $ 1.62 0.56 % 54 AscendEX (BitMax) XTZ/BTC 4 minutes ago $ 433,722 20 BTC $ 1.62 0.52 % 55 AscendEX (BitMax) XTZ/USDT 4 minutes ago $ 427,308 427,522 USDT $ 1.62 0.52 % 56 BingX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 422,124 422,335 USDT $ 1.62 0.51 % 57 StormGain XTZ/USDT 4 minutes ago $ 394,926 395,120 USDT $ 1.62 0.48 % 58 MEXC XTZ/USDT 4 minutes ago $ 388,162 388,356 USDT $ 1.62 0.47 % 59 Bithumb XTZ/KRW 4 minutes ago $ 379,586 491,483,822 KRW $ 1.63 0.46 % 60 BKEX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 372,083 372,270 USDT $ 1.62 0.45 % 61 Hotbit XTZ/BTC 4 minutes ago $ 357,539 16 BTC $ 1.61 0.43 % 62 Kraken XTZ/BTC 4 minutes ago $ 356,811 16 BTC $ 1.62 0.43 % 63 OKX XTZ/BTC 4 minutes ago $ 338,234 16 BTC $ 1.62 0.41 % 64 Huobi Global XTZ/USD 4 minutes ago $ 336,220 336,220 USD $ 1.62 0.41 % 65 Bitfinex XTZ/USD 4 minutes ago $ 318,769 318,769 USD $ 1.62 0.39 % 66 BitMart XTZ/USDT 4 minutes ago $ 315,183 315,341 USDT $ 1.62 0.38 % 67 ZT XTZ/USDT 4 minutes ago $ 304,940 305,093 USDT $ 1.62 0.37 % 68 Bitrue XTZ/USDC 4 minutes ago $ 295,179 295,194 USDC $ 1.62 0.36 % 69 XT.COM XTZ/BTC 4 minutes ago $ 294,882 14 BTC $ 1.62 0.36 % 70 OceanEx XTZ/USDT 4 minutes ago $ 294,597 294,744 USDT $ 1.62 0.36 % 71 OceanEx XTZ/VET 4 minutes ago $ 288,316 11,863,102 VET $ 1.62 0.35 % 72 DigiFinex XTZ/BTC 4 minutes ago $ 279,604 13 BTC $ 1.62 0.34 % 73 BtcTurk | Pro XTZ/USDT 4 minutes ago $ 272,951 273,087 USDT $ 1.62 0.33 % 74 Binance XTZ/TRY 4 minutes ago $ 267,451 4,638,379 TRY $ 1.63 0.32 % 75 Bitbns XTZ/INR 4 minutes ago $ 237,021 18,802,046 INR $ 1.72 0.29 % 76 Binance.US XTZ/USD 4 minutes ago $ 240,378 240,378 USD $ 1.62 0.29 % 77 Coinbase Exchange XTZ/BTC 4 minutes ago $ 225,026 10 BTC $ 1.62 0.27 % 78 Bitfinex XTZ/USTC 4 minutes ago $ 214,593 4,309,292 USTC $ 1.43 0.26 % 79 Bitvavo XTZ/EUR 4 minutes ago $ 214,881 210,942 EUR $ 1.62 0.26 % 80 BTSE XTZ/USD 4 minutes ago $ 210,501 210,501 USD $ 1.62 0.25 % 81 Delta Exchange XTZ/BTC 4 minutes ago $ 207,247 10 BTC $ 1.62 0.25 % 82 Paribu XTZ/TRY 4 minutes ago $ 201,414 3,479,083 TRY $ 1.62 0.24 % 83 Bitay XTZ/USDT 4 minutes ago $ 212,610 212,716 USDT $ 1.62 0.26 % 84 Kraken XTZ/EUR 4 minutes ago $ 194,427 190,863 EUR $ 1.62 0.23 % 85 Bitrue XTZ/BTC 4 minutes ago $ 186,792 9 BTC $ 1.62 0.23 % 86 Binance TR XTZ/TRY 4 minutes ago $ 185,015 3,209,139 TRY $ 1.63 0.22 % 87 KickEX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 176,049 176,137 USDT $ 1.62 0.21 % 88 AEX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 153,406 153,483 USDT $ 1.62 0.19 % 89 BigONE XTZ/USDT 4 minutes ago $ 141,843 141,914 USDT $ 1.62 0.17 % 90 Coinone XTZ/KRW 4 minutes ago $ 136,659 176,944,736 KRW $ 1.63 0.17 % 91 ZOOMEX XTZ/USDT 4 minutes ago $ 134,435 134,501 USDT $ 1.55 0.16 % 92 BTC-Alpha XTZ/USDT 4 minutes ago $ 130,834 130,900 USDT $ 1.62 0.16 % 93 Bybit XTZ/USDT 4 minutes ago $ 118,209 118,268 USDT $ 1.62 0.14 % 94 LATOKEN XTZ/USDT 4 minutes ago $ 109,104 109,159 USDT $ 1.62 0.13 % 95 Huobi Global XTZ/BTC 4 minutes ago $ 107,434 5 BTC $ 1.62 0.13 % 96 Bitcoiva XTZ/USDT 4 minutes ago $ 106,840 106,894 USDT $ 1.63 0.13 % 97 Crypto.com Exchange XTZ/USDT 4 minutes ago $ 97,272 97,321 USDT $ 1.62 0.12 % 98 Binance.US XTZ/BTC 4 minutes ago $ 96,964 4 BTC $ 1.62 0.12 % 99 WOO Network XTZ/USDT 4 minutes ago

$ 83,282 83,323 USDT $ 1.62 0.1 % 100 Gemini XTZ/USD 4 minutes ago $ 80,926 80,926 USD $ 1.62 0.1 % 97 additional market pairs not shown
informant : https://ontopwiki.com
Category : Finance

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *