Phân biệt các loại thang đo trong nghiên cứu – Hệ thống thông tin Thống kê KH&CN

Phân biệt các loại thang đo trong nghiên cứu

Trong điều tra và nghiên cứu, Việc thống kê giám sát hoàn toàn có thể đc triển Lắp đặt phun sương
bởi phương pháp sài các thang đo nhằm định lượng các yếu tố điều tra và nghiên cứu. Việc dùng thang đo như thế nào tiếp tục khuynh hướng mang đến nghiên cứu và phân tích của loài người điều tra và nghiên cứu cùng theo đó giúp việc trình diễn bảng câu hỏi đc rõ nét rộng. Vậy mang các loại thang đo như thế nào và phương pháp dùng nó ra sao nhằm đạt đc tiềm năng điều tra và nghiên cứu ?

PHÂN LOẠI THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU

Theo sách “ Phân tích tài liệu mang SPSS ” của Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, sở hữu bốn loại thang đo căn bản đc trình diễn đi theo trật tự mang năng lực diễn đạt thông báo cải thiện dần dần .

1. Thang đo danh nghĩa (nominal scale): trong thang đo này các con số chỉ dùng để phân loại các đối tượng, chúng không mang ý nghĩa nào khác. Về thực chất thang đo danh nghĩa là sự phân loại và đặt tên cho các biểu hiện và ấn định cho chúng một ký số tương ứng.

ví dụ như : Vui lòng mang lại xác định nam nữ của anh / chị ?

  1. Nam
  2. Nữ

Thang đo danh nghĩa trợ giúp quy ước các cá thể vấn đáp thắc mắc nào thành các bộc lộ của trở thành “ thê thiếp ”. Chúng ta hoàn toàn có thể quy ước đặt Nam = một, Nữ = 2. Những số lượng nào sở hữu tính định danh vì thế tất cả chúng ta không hề cùng hay tính ra giá cả bình quân của “ hiền thê ” .
Những phép toán hoạch toán hoàn toàn có thể dùng đc mang lại thang đo danh nghĩa bao gồm : đếm, tính gia tốc của 1 bộc lộ, xác lập trị giá mode [ 1 ], thực thi một số ít phép kiểm nghiệm .

2. Thang đo thứ bậc (ordinal scale): là thang đo mà các con số ở thang đo danh nghĩa được sắp xếp theo một quy ước nào đó về thứ bậc hay sự hơn kém, nhưng ta không biết được khoảng cách giữa chúng. Điều này có nghĩa là bất cứ thang đo thứ bậc nào cũng là thang đo danh nghĩa nhưng không thể suy ngược lại.

lấy ví dụ : Vui lòng mang đến xác định chuyên môn học thức tăng cao hàng đầu của anh / chị ?

  1. Dưới trung học phổ thông
  2. Trung cấp, cao đẳng
  3. Đại học
  4. Sau đại học

Với câu hỏi nào là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể quy ước các cá thể vấn đáp đi theo tứ biểu lộ của biến đổi “ trình độ chuyên môn học thức ”. Một dân chúng mang câu vấn đáp đc mã hóa bởi vì khoản tam tiếp tục sở hữu trình độ chuyên môn học thức tăng cao rộng người ta với lượng 2 hay một
Đối với thang đo thứ bực, xu thế TT hoàn toàn có thể suy xét bởi khoản trung vị [ 2 ] và lượng mode, độ phân tán chỉ đo đc bởi khoảng chừng biến thiên và khoảng chừng bốn phân vị [ ba ]

3. Thang đo khoảng (interval scale): là một dạng đặc biệt của thang đo thứ bậc vì nó cho biết khoảng cách giữa các thứ bậc. Thông thường thang đo khoảng có dạng là một dãy các chữ số liên tục và đều đặn từ 1 đến 5, từ 1 đến 7 hoặc từ 1 đến 10. Dãy số này có 2 cực ở hai đầu thể hiện 2 trạng thái đối nghịch nhau, chẳng hạn như 1 là rất ghét, 7 là rất thích; 1 là không đồng ý, 7 là rất đồng ý; 1 là rất không hài lòng, 7 là rất hài lòng… Những phép toán thống kê có thể sử dụng thêm cho loại thang đo này so với 2 loại thang đo trước là tính khoảng biến thiên, số trung bình, độ lệch chuẩn.

lấy ví dụ : Anh / chị vui vẻ nhìn nhận khoảng bắt buộc của các nhân tố sau phía trên so với đời sống của 1 quần chúng ? ( 1 = ko cần yếu ; 7 = siêu không thể )

4. Thanh đo tỉ lệ (ratio scale): thang đo tỉ lệ có tất cả các đặc tính khoảng cách và thứ tự của thang đo khoảng, điểm 0 trong thang đo tỉ lệ là một trị số thật nên ta có thể thực hiện được phép chia để tính tỉ lệ nhằm mục đích so sánh. Thang đo tỉ lệ cho phép thực hiện mọi phép toán phân tích thống kê.

ví dụ như : Anh / chị vui mắt mang lại rõ được nguồn thu dãy mon của tổ ấm ( triệu đồng ) ? Các số lượng thu đc trường đoản cú câu hỏi nêu bên trên hoàn toàn có thể tính tỉ lệ thành phần đc ( ví dụ điển hình 1 mọi người sở hữu nguồn thu 30 triệu thì phổ biến gấp rút song loài người mang nguồn thu 15 triệu .

TÓM TẮT SO SÁNH CÁC LOẠI THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LỰA CHỌN THANG ĐO

– câu hỏi chọn lựa thang đo ảnh hưởng tác động liên đới tới loại tài liệu ta tích lũy đc. Thang đo định danh và thang đo ngôi thứ cung ứng mang lại tất cả chúng ta tài liệu định tính, bắt buộc call được xem là thang đo định tính. Thang đo khoảng chừng và thang đo tỉ lệ thành phần phân phối mang lại tất cả chúng ta tài liệu định lượng buộc phải điện thoại tư vấn được xem là thang đo định lượng. Trong trong thực tiễn, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng thang đo định tính so với đặc thù con số ( thí dụ cũng như nấc nguồn thu, nấc tiêu tốn … ) và trái lại hoàn toàn có thể vận dụng thang đo định lượng so với đặc thù tính chất ( thí dụ cũng như chừng độ đồng ý chấp thuận, chừng độ cấp thiết … ) .
– Với mọi loại thang đo, tất cả chúng ta dùng các phép toán hoạch toán dị kì nhau. Những thang đo sở hữu chừng độ đo lường và thống kê quá cao thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng phong phú các phép toán hoạch toán. Trong nghiên cứu và phân tích, mang thang đo định tính ( bao gồm thang đo định danh và thang đo thứ bực ), tất cả chúng ta chỉ hoàn toàn có thể tính tỷ suất ( % ) ( tuyệt gia tốc ) và lượng trội ( mode ). Với thang định lượng ( bao gồm thang đo khoảng chừng và thang đo tỉ lệ thành phần ), tất cả chúng ta hoàn toàn có thể triển khai phổ biến phép toán rộng cũng như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn chỉnh, nghiên cứu và phân tích hồi quy … Nhưng trái lại tất cả chúng ta bắt buộc có hạn sử dụng tỷ suất ( % ) so với thang đo định lượng vì như thế thang đo nè hoàn toàn có thể sở hữu phổ biến khối lượng trở nên làm cho nghiên cứu và phân tích bị rồi và cạnh tranh tậu ra thực chất của yếu tố .
– Trong thực tiễn điều tra và nghiên cứu, gần cả lúc tài liệu sẽ tích lũy hoàn thành, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể quy đổi tài liệu định lượng về dạng tài liệu ngôi thứ định tính. Ví dụ trường đoản cú tài liệu nguồn thu ( triệu đồng ) ( thang đo tỉ trọng ) ta hoàn toàn có thể biến hóa thành tài liệu về nút nguồn thu ( thang đo ngôi thứ ) ; mô hình bản chất của đơn vị ( tỷ đồng ) hoàn toàn có thể đc biến hóa về dạng ngôi thứ ( bên dưới 5 tỷ đồng, trường đoản cú 5-10 tỷ đồng, bên trên 10 tỷ đồng ) … Tuy nhiên tất cả chúng ta không hề thực thi bài toán quy đổi trái lại. Nghĩa là sau lúc tích lũy, tài liệu sống bậc đo lường và thống kê quá cao rộng hoàn toàn có thể đưa xuống bậc thống kê giám sát tốt rộng, mà tài liệu sống bậc đo lường và thống kê phải chăng rộng không hề đưa lên bậc thống kê giám sát quá cao rộng .
– Đối với thang đo khoảng chừng, mặc dầu sẽ khối lượng hóa yếu tố nghiên cứu và điều tra bởi thang nơi từ bỏ một tới 5, trường đoản cú một tới 7 giỏi trường đoản cú một tới 10 mà không sở hữu chuẩn mức đơn cử mang đến mọi bậc của thang đo. Việc mang lại nơi trọn vẹn nhờ vào trong cảm tính của con người vấn đáp. Để có hạn điểm yếu nè, lúc phong cách thiết kế bảng hỏi, tất cả chúng ta bắt buộc đặt câu hỏi rõ nét và đơn cử nhằm toàn cầu vấn đáp phát âm chuẩn số 1 thực chất yếu tố nghiên cứu và điều tra .

CHÚ THÍCH

[1] Số mode hay số yếu vị của một danh sách dữ liệu hoặc một mẫu là giá trị của phần tử xuất hiện nhiều nhất trong danh sách. Ví dụ: số mode của {1, 3, 6, 6, 6, 7, 7, 12, 12, 17} là 6.

[2] Số trung vị là một số tách giữa nửa lớn hơn và nửa bé hơn của một mẫu, nghĩa là một nửa mẫu có các giá trị nhỏ hơn hay bằng số trung vị và một nửa mẫu có giá trị bằng hoặc lớn hơn số trung vị. Để tìm số trung vị của một danh sách hữu hạn các số, ta xếp tăng dần tất cả các quan sát rồi lấy giá trị nằm giữa danh sách. Nếu số quan sát là số chẵn, ta thường lấy trung bình của hai giá trị nằm giữa.

[3] Tứ phân vị có 3 giá trị (tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba). Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu (đã sắp xếp dữ liệu theo trật từ từ bé đến lớn) thành 4 phần có số lượng quan sát đều nhau gọi là khoảng tứ phân vị. Giá trị tứ phân vị thứ nhất bằng trung vị phần dưới, giá trị tứ phân vị thứ hai bằng giá trị trung vị, giá trị tứ phân vị thứ ba bằng trung vị phần trên

[4] Ví dụ cổ điển để phân biệt thang đo khoảng và thang đo tỉ lệ là nhiệt độ. Nhiệt độ trong phòng máy lạnh là 16 độ C, còn nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C. Chúng ta có thể kết luận nhiệt độ bên ngoài cao hơn 16 độ C so với bên trong phòng. Nhưng nếu chúng ta nói, bên ngoài nóng gấp đôi so với bên trong, điều này không chính xác, vì nhiệt độ khi chuyển qua đơn vị đo độ F thì tỉ lệ này không còn đúng. Với việc so sánh nhiệt độ bên ngoài gấp đôi nhiệt độ bên trong, chúng ta đang sử dụng 0 độ C làm điểm tham chiếu để so sánh hai nhiệt độ. Trong trường hợp nhiệt độ dưới 0 độ C, chúng ta không thể sử dụng nó làm điểm tham chiếu để so sánh. Do đó nhiệt độ là thang đo khoảng và có điểm 0 quy ước.

Như Hà

—————————————————————————————————

QUÝ ANH / CHỊ CẦN HỖ TRỢ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VUI LÒNG GỬI THÔNG TIN QUA FORM DƯỚI ĐÂY

CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ VÀ PHÚC ĐÁP TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT

Đang tải…

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *