Mẹo hay

multiple tiếng Anh là gì?

multiple tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng multiple...

Cách để Sử dụng cốc nguyệt san

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a4\/Use-a-Menstrual-Cup-Step-1-Version-2.jpg\/v4-460px-Use-a-Menstrual-Cup-Step-1-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a4\/Use-a-Menstrual-Cup-Step-1-Version-2.jpg\/v4-728px-Use-a-Menstrual-Cup-Step-1-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:” “} 1Đọc hướng dẫn sử dụng đi theo sản phẩm cốc nguyệt san mà bạn chọn. Đọc kỹ đến khi bạn cảm thấy...

Cách dùng modifier

Cụm danh từ một loại đơn vị ngữ pháp rất phổ cập trong tiếng Anh nhưng nó cũng gây ra không ít khó khăn...