Trang chủ » NHÀ XUẤT BẢN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NHÀ XUẤT BẢN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Địa chỉ liên hệ : 56B Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP.HN ; Điện thoại : 024 37472541 ; Fax : 024 37472544 ; E-Mail : [email protected].

I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà xuất bản

1. Ban chỉ huy Nhà xuất bản Lý luận chính trị : 03 chiến sỹ

– TS Nguyễn Chí Hướng: Giám đốc

– tiến sỹ Nguyễn Mậu Tuân : Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập – tiến sỹ Mai Hoài Anh : Phó Giám đốc 2. Các phòng thường trực Nhà xuất bản Lý luận chính trị : 03 phòng – Phòng Biên tập ; Trưởng phòng : ThS Dương Văn Vinh – Phòng Hành chính – Phát hành + Trưởng phòng : ThS Nguyễn Thị Hương Giang + Phó trưởng phòng : Đoàn Văn Viện – Phòng Tài vụ + Trưởng phòng : ThS Phạm Thị Tuyết Mai + Phó trưởng phòng : ThS Nguyễn Minh Tùng 3. Cán bộ, công chức của Nhà xuất bản : 29 người – PGS, tiến sỹ : 01 người – tiến sỹ : 02 người ; – Thạc sĩ : 11 người Chức năng, trách nhiệm của những phòng thường trực do Giám đốc Nhà xuất bản lao lý. Giám đốc Nhà xuất bản phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ trình Giám đốc Học viện quyết định hành động đổi khác cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Nhà xuất bản. Biên chế của Nhà xuất bản được xác lập theo pháp luật về tiêu chuẩn chức vụ và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế được giao, Nhà xuất bản Lý luận chính trị được ký hợp đồng lao động vụ, việc để xử lý nhu yếu lao động có đặc thù thời vụ.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản

* Chức năng

Nhà xuất bản Lý luận chính trị triển khai công dụng xuất bản, phát hành những xuất bản phẩm theo lao lý của Luật Xuất bản Giao hàng công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ và nghiên cứu và điều tra khoa học của Học viện và những trường chính trị tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và công tác làm việc nghiên cứu và điều tra lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng và Nhà nước.

* Nhiệm vụ

1. Xuất bản và phát hành a ) Sách, tài liệu Giao hàng giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ thuộc những hệ lớp của Học viện và những trường chính trị tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; những trường cán bộ, ngành, đoàn thể Trung ương ; b ) Sách, tài liệu ship hàng nghiên cứu và điều tra khoa học của Học viện gồm có : những khu công trình nghiên cứu và điều tra khoa học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước ; kỷ yếu đề tài, hội thảo chiến lược khoa học, khu công trình nghiên cứu và điều tra khoa học lý luận chính trị, khoa học hành chính, quản trị nhà nước, khoa học xã hội và nhân văn do Học viện, những đơn vị chức năng thuộc Học viện quản trị và chủ trì ; c ) Các xuất bản phẩm, ấn phẩm khác có nội dung chuyên ngành về lý luận chính trị, khoa học hành chính, quản trị nhà nước và những khoa học xã hội và nhân văn có tương quan ; lịch và văn hóa truyền thống phẩm khác ; d ) Các xuất bản phẩm và ấn phẩm do Học viện và cơ quan khác đặt hàng ship hàng trách nhiệm chính trị đột xuất. 2. Được hợp tác, liên kết kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế trong hoạt động giải trí xuất bản, in, phát hành theo lao lý của Đảng, Nhà nước và theo chủ trương chung của Giám đốc Học viện để bảo toàn và tăng trưởng những nguồn lực được Học viện giao, tạo thêm nguồn thu của Nhà xuất bản. 3. Xây dựng kế hoạch xuất bản dài hạn, thời gian ngắn và những hoạt động giải trí xuất bản theo trách nhiệm được giao trình Giám đốc Học viện phê duyệt, tổ chức triển khai thực thi đúng kế hoạch được duyệt. 4. Thực hiện vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm về kinh tế tài chính theo lao lý của Nhà nước và của Học viện so với đơn vị chức năng sự nghiệp có thu. 5. Quản lý, kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Lý luận chính trị về mọi mặt ; triển khai chính sách, chủ trương, công tác làm việc thi đua – khen thưởng và kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản theo thẩm quyền ; thực thi phòng và chống tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí trong đơn vị chức năng theo lao lý của pháp lý ; quản lý tài chính và gia tài theo phân cấp của Giám đốc Học viện. 6. Thực hiện những trách nhiệm khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thành tích, khen thưởng

Năm học

Hình thức khen thưởng

2007 – 2008

 

Bằng khen của Bộ tin tức và Truyền thông : Đã triển khai xong xuất sắc trách nhiệm xuất bản năm 2007.
Giấy khen của Cục Xuất bản, Bộ tin tức và Truyền thông về thành tích tham gia trào lưu nhân kỷ niệm 55 năm Ngày xây dựng ngành.
2008 – 2009 Bằng khen của Bộ tin tức và Truyền thông : Đã hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm xuất bản năm 2009.
2009 – 2010 Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương : Đã có thành tích tiêu biểu vượt trội xuất sắc trong chỉ huy, tổ chức triển khai sáng tác, tiếp thị tác phẩm, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật về chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” 3 năm 2008 – 2011.
2010 – 2011 Bằng khen của Bộ tin tức và Truyền thông : Đã triển khai xong xuất sắc trách nhiệm xuất bản năm 2011.
2011 – 2012 Bằng khen của Giám đốc HVCT-HCQG Hồ Chí Minh
2013 Bằng khen của Thủ tướng nhà nước
năm trước Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh
năm ngoái Bằng khen của Bộ tin tức và Truyền thông

Một số phần thưởng sách được Hội Xuất bản Nước Ta trao tặng :

Năm

Giải thưởng

Nội dung

Số quyết định khen thưởng,

cơ quan ban hành

2006 Giải Đồng sách hay Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc Quyết định số 38-2006 / HXBVN

Giải Khuyến khích về sách hay

Lịch sử những học thuyết kinh tế tài chính Quyết định số 39-2006 / HXBVN
2007 Giải Bạc sách hay Nguyễn Trường Tộ – Thời thế và tư duy cải cách Quyết định số 23/2007 / HXBVN
Giải Bạc sách hay Hồ Chí Minh tiểu sử Quyết định số 23/2007 / HXBVN
Giải Khuyến khích sách đẹp Tủ sách tinh hoa quả đât ( 2 tập ) Quyết định số 29/2007 / HXBVN
2008

 

Cờ Thi đua Đơn vị Thi đua xuất sắc năm 2008 Quyết định số 315 / QĐ-BTTTT
Giải Bạc sách hay Giai cấp công nhân Nước Ta với kinh tế tri thức Quyết định số 19/2008 / HXBVN
Giải Khuyến khích sách đẹp Nhân đạo quyền hành – Đạm trai văn tập Quyết định số 17/2008 / HXBVN
Giải Khuyến khích sách đẹp Nhân đạo quyền hành – Đạm trai văn tập Quyết định số 23/2008 / HXBVN
Giải Khuyến khích sách hay Gia đình học Quyết định số 19/2008 / HXBVN
2009 Giải Đồng sách hay Cẩm nang quản trị Quyết định số 28/2009 / HXBVN
2010 Giải Khuyến khích sách đẹp Sổ tay tôn vinh cán bộ và đoàn viên dầu khí tiêu biểu vượt trội 2008 Quyết định số 20/2010 / HXBVN
Giải Đồng sách hay Biên niên ngoại giao Nước Ta ( 2 tập ) Quyết định số 15/2010 / HXBVN
2012 Giải Đồng sách hay Tìm hiểu giải pháp Hồ Chí Minh Quyết định số 32/2012 / HXBVN
Giải Khuyến khích sách đẹp Một số yếu tố pháp lý về công vụ công chức Quyết định số 32/2012 / HXBVN
2013 Giải Đồng về sách hay Lịch sử những học thuyết kinh tế tài chính Quyết định số 44-2013 / HXBVN
Giải Khuyến khích về sách hay Văn hóa Tôn giáo trong đời sống ý thức xã hội Nước Ta Quyết định số 39-2013 / HXBVN

IV. Địa chỉ liên hệ

– Địa chỉ : 56B Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội ;

– Điện thoại: 024 37472541

– Fax : 024 37472544 – E-Mail : [email protected].

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *