Trang chủ » Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Khi mua và bán nhà, đất thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi nào có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận thuộc trường hợp miễn thuế thì mới được sang tên Sổ đỏ. Dưới đây là hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua và bán nhà đất .

Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC khi chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất thì thuế thu nhập cá nhân ( TNCN ) được xác lập như sau :

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

2 % x Giá chuyển nhượng ủy quyền

Lưu ý về giá chuyển nhượng ủy quyền :
– Thông thường giá chuyển nhượng ủy quyền ( giá mua và bán ) để tính thuế thu nhập cá nhân là giá mà những bên thỏa thuận hợp tác và được ghi trong hợp đồng tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền .
– Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không ghi giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì giá chuyển nhượng ủy quyền là giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật .

Quy định về khai thuế khi mua bán nhà, đất

Theo khoản 3 Điều 16 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC khai thuế so với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất phải tuân thủ những nguyên tắc sau :
– Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất thực thi khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp được miễn thuế .
– Khai thuế so với một số ít trường hợp đơn cử như sau :
+ Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp ngân hàng, bảo lãnh vay vốn hoặc giao dịch thanh toán tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có năng lực trả nợ thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế làm thủ tục phát mại, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản đó đồng thời thực thi khai thuế nộp thuế TNCN thay cho cá nhân trước khi triển khai thanh quyết toán những khoản nợ của cá nhân .
+ Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp ngân hàng để vay vốn hoặc giao dịch thanh toán với tổ chức triển khai, cá nhân khác, nay thực thi chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt ( hoặc một phần ) nhà, đất đó để giao dịch thanh toán nợ thì cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải khai thuế, nộp thuế TNCN hoặc tổ chức triển khai, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền thay phải khai thuế, nộp thuế TNCN thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán những khoản nợ .
+ Trường hợp nhà, đất do cá nhân chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá nhân khác theo quyết định hành động thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng ủy quyền phải khai thuế, nộp thuế hoặc tổ chức triển khai, cá nhân tổ chức triển khai bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế TNCN thay cho bên chuyển nhượng ủy quyền .
Lưu ý : Riêng so với nhà, đất của cá nhân bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực thi tịch thu, bán đấu giá nộp vào ngân sách Nhà nước theo lao lý của pháp lý thì không phải khai thuế, nộp thuế TNCN .
Xem thêm : Các trường hợp được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng ủy quyền nhà đất .

Nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất (Ảnh minh họa)
 

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ khai thuế so với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, nhà ở gồm có :
1 – Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 03 / BĐS-TNCN
2 – Bản chụp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu những khu công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vào bản chụp đó .
Lưu ý : Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp bản sao hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án Bất Động Sản cấp I, cấp II hoặc sàn thanh toán giao dịch của chủ dự án Bất Động Sản ; hoặc bản sao hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ chung cư cao cấp ký trước ngày 08/8/2010 ( thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định 71/2010 / NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở ) .
3 – Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất .
+ Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai đã được công chứng ; hoặc hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà, căn hộ chung cư cao cấp đã được công chứng .
+ Nếu chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì những bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền lần trước liền kề .
4 – Các sách vở làm địa thế căn cứ xác lập thuộc đối tượng người tiêu dùng được miễn thuế ( nếu thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN ) .

Nơi nộp hồ sơ khai thuế:

– Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có nhà, đất chuyển nhượng ủy quyền. Trường hợp ở địa phương chưa thực thi quy định một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng ĐK quyền sử dụng đất nơi có nhà, đất chuyển nhượng ủy quyền .
– Trường hợp cá nhân chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế TNCN tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tổ chức triển khai, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu .

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực thực thi hiện hành .
– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời gian làm thủ tục ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng. Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình thiết kế xây dựng tương lai là thời gian cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế .

Thời hạn nộp thuế:

– Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

– Khi nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế sẽ tính và đưa thông tin số thuế phải nộp. Theo đó, người nộp thuế sẽ nộp theo đúng số tiền ghi trên thông tin .

>> Thủ tục mua bán đất đai 2019: Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Khắc Niệm

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *