Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1974 (Giáp Dần) 1974 mệnh gì?

Phong thủy nhà đẹp cho người có năm sinh 1974 (Giáp Dần)

Tư vấn vòng ngọc bích
thủy căn nhà xinh mang lại tuổi 1974. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận : Thượng Nguyên, Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên & Hạ Nguyên. Thì toàn cầu sanh năm 1974 tọa lạc vào vận trang bị 6 ( 1964 – 1983 ) Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên. mang Thiên Can được xem là “ Giáp ” & Địa Chi được xem là “ Dần ” có nghĩa là nhỏ Hổ. Người sanh năm 1974 mang bản mệnh tử vi ngũ hành được xem là “ Đại Khê Thủy ” được xem là Nước cổng to. Người sanh năm 1974 so với Nam sở hữu cung mệnh được xem là cung Cấn trực thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì sở hữu cung mệnh được xem là cung Đoài nằm trong Tây Tứ Trạch .
thumb (11)
Trong phong thủy căn nhà xinh người ta tuổi Dần trước lúc xây dựng 1 ngôi ngôi nhà, bắt buộc hạn chế các năm Tam Tai, ấy được xem là năm : Thân, Dậu, Tuất .. Và hạn chế các năm kim lâu, các tuổi sau phạm trong kim lâu : 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 trường hợp ( đem tuổi dương lịch + một ) nhưng khuẩn có các khoản bên trên thì được xem là phạm trong kim lâu .

Sinh năm 1974 mệnh gì?

Phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Dần (Nam)  có Cung Cấn

Bản mệnh của loài người phân ra Đông Tứ Mệnh & Tây Tứ Mệnh. & căn căn nhà xinh cũng phân chia ra có tác dụng Đông Tứ Trạch & Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh bắt buộc sống trong các ngôi căn nhà ở trong Đông Tứ Trạch & quả đât sở hữu mệnh Tây Tứ Trạch phải sống ngôi nhà Tây Tứ Trạch
Đối với bản mệnh của mọi loài người dều với các phía có lợi & các phía bựa. Đối với người ta sanh năm 1974 ( Giáp Dần ) Nam sở hữu cung mệnh được xem là Cấn :
– Năm sinh dương lịch : 1974
– Năm âm lịch : Giáp Dần
– Ngũ hành ( bản mệnh ) : Đại Khê Thủy tức lớp nước cổng béo
– Quẻ phong thủy ( trạch phong thủy ) : Cấn Thổ
+ Hướng có lợi : Tây Bắc ( Thiên Y ) ; Đông Bắc ( Phục Vị ) ; Tây Nam ( Sinh Khí ) ; Tây ( Phước Đức )
+ Hướng bựa : Bắc ( Ngũ Quỷ ) ; Đông ( Lục Sát ) ; Đông Nam ( Tuyệt Mệnh ) ; Nam ( Họa Hại )
caan
Chọn phía ngôi nhà xinh mang lại tuổ Giáp Dần so với Nam giới bắt buộc xác định đc các phía có lợi & các phía bựa có bản Mệnh của thành viên gia đình. Việc chớp lấy đc 1 hệ thống kỹ năng và kiến thức phong thủy, cực kỳ mang lợi vào câu hỏi phong cách thiết kế phong thủy ngôi nhà xinh, cũng cũng như thiết kế xây dựng căn ngôi nhà xinh … Những địa điểm cung có lợi buộc phải đặt nơi khách hàng, phòng nghỉ, ban thờ, cửa ngõ chủ yếu bàn thao tác, bàn học tập, két chứa tiền trong game. Những địa điểm cung bần cần đặt nhà bếp, lau chùi và vệ sinh & quan sát về phía có lợi

Phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Dần (Nữ)  có Cung Đoài

Bản mệnh của nhân loại phân ra Đông Tứ Mệnh & Tây Tứ Mệnh. & căn căn nhà xinh cũng phân chia ra có tác dụng Đông Tứ Trạch & Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh bắt buộc sống trong các ngôi căn nhà ở trong Đông Tứ Trạch & địa cầu sở hữu mệnh Tây Tứ Trạch cần sống ngôi nhà Tây Tứ Trạch
Đối với bản mệnh của mọi toàn cầu dều với các phía có lợi & các phía bần. Đối với trái đất sanh năm 1974 ( Giáp Dần ) Nữ mang cung mệnh được xem là Đoài :
– Năm sinh dương lịch : 1974
– Năm âm lịch : Giáp Dần
– Ngũ hành ( bản mệnh ) : Đại Khê Thủy tức lớp nước cổng mập
– Quẻ phong thủy ( trạch phong thủy ) : Đoài Kim
+ Hướng có lợi : Tây Nam ( Thiên Y ) ; Tây ( Phục Vị ) ; Tây Bắc ( Sinh Khí ) ; Đông Bắc ( Phước Đức )
+ Hướng bựa : Nam ( Ngũ Quỷ ) ; Đông Nam ( Lục Sát ) ; Đông ( Tuyệt Mệnh ) ; Bắc ( Họa Hại )
doai
Trong vấn đề phong cách thiết kế phong thủy ngôi nhà xinh, cũng cũng như thiết kế xây dựng căn ngôi nhà xinh … Những địa điểm cung có lợi bắt buộc đặt nơi khách hàng, phòng nghỉ, ban thờ, cửa ngõ chủ yếu bàn thao tác, bàn học tập, két chứa tiền xu. Những địa điểm cung bựa cần đặt nhà bếp, dọn dẹp và sắp xếp & quan sát về phía có lợi

Tư vấn phong thủy về cách bố trí chức năng chính trong ngôi nhà đẹp

– Hướng cửa cái : Cấu tạo phong cách thiết kế tương ứng có chủ nhà được xem là Nam Giới sanh năm 1974 thì phía có lợi nhằm sắp xếp mang lại cửa cái được xem là : Bắc ( cung Phục Vị ) ; Đông ( cung Thiên Y ) ; Đông Nam ( cung Sinh Khí ) ; Nam ( cung Phước Đức ) trái lại, các phía bựa được xem là Tây Bắc ( cung Lục Sát ) ; Đông Bắc ( cung Ngũ Quỷ ) ; Tây Nam ( cung Tuyệt Mệnh ) ; Tây ( cung Họa Hại )
– Hướng ban thờ : phía có lợi nhằm đặt ban thờ được xem là phía Bắc ( cung Phục Vị ) ; Đông ( cung Thiên Y ) ; Đông Nam ( cung Sinh Khí ) ; Nam ( cung Phước Đức )
– Hướng nhà bếp : Đặt trên cung bựa chú ý về phía có lợi. Bếp cần đặt sống phía Tây Bắc ( cung Lục Sát ) ; Đông Bắc ( cung Ngũ Quỷ ) ; Tây Nam ( cung Tuyệt Mệnh ) ; Tây ( cung Họa Hại ) nhằm chấn phía bần mang lại ngôi ngôi nhà .
– Vị trí đặt trung tâm lau chùi : phong cách thiết kế phong cách thiết kế căn nhà xinh cần đặt lau chùi trên địa điểm phía bựa vào tổng thể và toàn diện ngôi căn nhà ấy được xem là những phía cũng như phía Tây Bắc ( cung Lục Sát ) ; Đông Bắc ( cung Ngũ Quỷ ) ; Tây Nam ( cung Tuyệt Mệnh ) ; Tây ( cung Họa Hại )

 Phương hướng xây nhà đẹp hợp phong thủy

– Chủ mạng Khảm mua phía Khảm ( Chính Bắc ) nhằm mối quan hệ vấn đề xây dựng ngôi nhà : Theo Bát quái đồ dùng lượng trực thuộc cung Phục Vị được xem là quẻ Khảm Vi Thủy vào Kinh chu bệnh dịch. mái ấm với rộng rãi của, đa dạng con cái .
– Chủ mạng Khảm mua phía Cấn ( Đông Bắc ) nhằm mối quan hệ bài toán xây dựng ngôi nhà : Theo Bát quái đồ gia dụng lượng trực thuộc cung Ngũ Quỉ được xem là quẻ Thủy Sơn Kiểu vào Kinh chu bệnh dịch. hộ gia đình ly tán, mọi loài người 1 địa điểm tự động mưu sinh. Đại hung .
– Chủ mạng Khảm sắm phía Chấn ( Chính Đông ) nhằm mối quan hệ bài toán xây dựng ngôi nhà : Theo Bát quái thiết bị khoản trực thuộc cung Thiên Y được xem là quẻ Thủy Lôi Truân vào Kinh chu căn bệnh. Theo triết lý, phía căn nhà nè thượng cát nhưng mà thực tiễn kỵ ko bắt buộc dùng. Nguyên nhân vì thế Thiên Y nằm trong sao Cự Môn. Dương thổ cung Chấn trực thuộc Mộc. Mộc tương khắc Thổ với sợ hãi đến Đấng mày râu trưởng .
– Chủ mạng Khảm tìm phía Tốn ( Đông Nam ) nhằm mối quan hệ Việc xây dựng ngôi nhà : Theo Bát quái trang bị lượng trực thuộc cung Sinh Khí được xem là quẻ Thủy Phong Tinh vào Kinh chu bệnh dịch. Chủ căn nhà đại phát lộc, đại phú quý. Con cháu đông đảo. Thượng cát .
– Chủ mạng Khảm mua phía Ly ( Chính Nam ) nhằm mối quan hệ vấn đề xây dựng căn nhà : Theo Bát quái đồ dùng khoản ở trong cung Chân Niêm được xem là quẻ Thủy Hỏa Tế vào Kinh chu bệnh dịch. Chủ ngôi nhà nhiều lịch sự, thiết bị mèo .
– Chủ mạng Khảm sắm phía Khôn ( Tây Nam ) nhằm mối quan hệ bài toán xây dựng ngôi nhà : Theo Bát quái vật lượng nằm trong cung Tuyệt Mạng được xem là quẻ Thủy Địa Tỷ vào Kinh chu căn bệnh. tổ ấm tốn tán, không đủ trước hụt sau, Thứ độc ác .
– Chủ mạng Khảm mua phía Đoài ( Chính Tây ) nhằm mối quan hệ vấn đề xây dựng căn nhà : Theo Bát quái đồ dùng lượng nằm trong cung Họa Hại được xem là quẻ Thủy Trạch Tiết vào Kinh chu bệnh dịch. tổ ấm tốn tán, không đủ trước hụt sau, Thứ độc ác .
– Chủ mạng Khảm sắm phía Càn ( Tây Bắc ) nhằm mối quan hệ câu hỏi xây dựng ngôi nhà : Theo Bát quái thiết bị lượng nằm trong cung Lục Sát được xem là quẻ Thủy Thiên Thu vào Kinh chu căn bệnh. Chủ ngôi nhà bị thất tài, với tăm tiếng. Thứ hung tàn .

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

Theo mối quan hệ sanh tự khắc : Kim sinh Thủy & Thủy sinh Mộc. Người với mệnh Thủy nên tậu các mầu : trấng, blue nước biển, Đen, có tác dụng chủ yếu mang đến mầu tô thiết kế bên ngoài xuất xắc màu sắc nội thất bên trong vào căn ngôi nhà của người trong gia đình. Điều đấy có tác dụng mang đến ngôi căn nhà xinh & các bạn sở hữu 1 căn căn nhà thích hợp phong thủy rộng .

Đối với mọi làm nên bản vẽ xây dựng, Việc chăm sóc ko cần chỉ được xem là nhân tố về môi trường tự nhiên ở, về tính thẩm mỹ và nghệ thuật, nhưng mà yếu tố về phong thủy cũng luôn luôn đc chăm sóc. Do đó Kiến Tạo Việt xin trả ra các hỗ trợ tư vấn phong thủy căn bản số 1 về phong thủy ứng có mỗi độ tuổi nhằm người sử dụng tìm hiểu thêm trước lúc quyết định hành động kiến thiết xây dựng căn căn nhà của gia đình .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *