Privacy Policy

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Ontopwiki.com – Trang báo điện tử tổng hợp cung cấp nhiều thông tin đa dạng và phong phú từ các lĩnh vực khác nhau, cập nhật 24/7, phục vụ mọi đối tượng và lứa tuổi. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2. Loại thông tin chúng tôi thu thập

  • Thông tin cung cấp bởi bạn: Bao gồm địa chỉ email khi bạn đăng ký nhận tin tức, góp ý hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Thông tin tự động thu thập: Như địa chỉ IP, loại trình duyệt bạn sử dụng, thời gian bạn truy cập và các trang bạn xem trên trang web của chúng tôi.

3. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin

  • Cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ trên trang web của chúng tôi.
  • Gửi thông báo, bản tin và các thông tin quảng cáo liên quan đến Ontopwiki.com.
  • Phản hồi và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc từ người dùng.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

  • Đáp ứng yêu cầu của pháp luật hoặc các cơ quan chức năng.
  • Bảo vệ quyền và tài sản của Ontopwiki.com và cộng đồng người dùng.

5. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

6. Cập nhật chính sách bảo mật

Ontopwiki.com có quyền chỉnh sửa và cập nhật Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý về Chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected].