Trang chủ » Bộ slide Quản trị tài chính

Bộ slide Quản trị tài chính

Ngày đăng : 31/01/2020, trăng tròn : 54 MƠN HỌC cách thêm mạng bsc vào ví metamask
TRỊ TÀI CHÍNH MỤC TIÊU MƠN HỌC • Cung cấp kiến thức và kỹ năng phương pháp quản trị tài nhằm mục đích quản trị vấn đề tài công ty PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC • Bài tập, soát sổ cá thể : đôi mươi % • Đánh giá cần mẫn : 30 % • Kiểm tra cuối kỳ : 50 % CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP • Thị trường bản chất Thị Phần dòng tiền • Đầu tư • Quản trị tài TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH • Dự báo hoạch định • Ra mong muốn hỗ trợ vốn góp vốn đầu tư cần thiết • Phối hợp trấn áp • Làm việc mang thị phần bản chất NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CƠNG TY CHƯƠNG II : THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MƠ HÌNH CHIẾT KHẤU DỊNG TIỀN CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHƯƠNG IV : QUẢN TRỊ VỐN NGẮN HẠN CHƯƠNG V : CƠ CẤU VỐN, HỆ THỐNG ĐÒN BẨY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG VI : QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG VII : HOẠCH ĐỊNH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY MƠN HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH MỤC TIÊU MƠN HỌC • Cung cấp kỹ năng và kiến thức khí cụ quản trị tài nhằm mục đích quản trị vấn đề tài công ty PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC • Bài tập, chất vấn cá thể : trăng tròn % • Đánh giá chịu khó : 30 % • Kiểm tra cuối kỳ : 50 % CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP • Thị trường bản chất Thị trường dòng tiền • Đầu tư • Quản trị tài TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH • Dự báo hoạch định • Ra ý định hỗ trợ vốn góp vốn đầu tư quan yếu • Phối hợp trấn áp • Làm việc sở hữu Thị trường bản chất NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CƠNG TY CHƯƠNG II : THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MƠ HÌNH CHIẾT KHẤU DỊNG TIỀN CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHƯƠNG IV : QUẢN TRỊ VỐN NGẮN HẠN CHƯƠNG V : CƠ CẤU VỐN, HỆ THỐNG ĐÒN BẨY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG VI : QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG VII : HOẠCH ĐỊNH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tài tổ chức đại – Trần Ngọc Thơ • Quản trị tài – Nguyễn Văn Thuận • Bài giảng mơn quản trị tài công ty – Khoa kinh tế tài chính ngôi trường Cao đẳng Cơng nghiệp Tuy Hòa CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CƠNG TY 1.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 1.2 CÁC QUYẾT ĐỊNH CHỦ YẾU CỦA TÀI CHÍNH CƠNG TY 1.2.1 QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 1.2.2 QUYẾT ĐỊNH NGUỒN VỐN 1.2.3 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CHIA CỔ TỨC 1.2.4 CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC 1.3 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.3.1 MÔI TRƯỜNG THUẾ 1.3.2 MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1.1 MỤC TIÊU CỦA CƠNG TY • Câu vấn đáp truyền thống lịch sử ngôi nhà quản trị cơng ty bắt buộc bắt buộc nỗ lực cố gắng lớn nhất hóa giá cả gia tài chủ sở hữu  Tạo trị giá  Giải yếu tố đại diện thay mặt  Trách nhiệm cộng đồng 3.3.1 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BỘ PHẬN 3.3.1. tam CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THƯỜNG ( iE ) • Bước 2 : Dùng mơ hình phát triển cổ tức • Giá trị Thị Trường CPT tính sau : • Suy ra : * giá thành dùng bản chất sàn chứng khoán ban hành • Chứng khoán gồm có : trái khoán, CP xoàng xĩnh CP tặng thêm … • lúc ban hành tật khốn : dịch vụ ngốn ngân sách ban hành nguồn thu thực tiễn công ty hạn chế ngân sách dùng bản chất cải thiện • Nếu ta Hotline : ‒ F : ngân sách ban hành ‒ f : tỷ suất ngân sách ban hành • Thì nguồn thu cơng ty được xem là : Pn = P0 ‒ F = P0 × ( 1 ‒ f ) * Ngân sách chi tiêu sài bản chất tật khốn ban hành • Lúc ngân sách sài bản chất sàn chứng khoán được xem là : ‒ Trái phiếu : ‒ CPƯĐ : ‒ CPT : 3.3.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QN • Mỗi Power nguồn bản chất Doanh Nghiệp kêu gọi với ngân sách sài đặc trưng Do đó, nhằm chọn ngân sách sài bản chất mang lại tổng Power nguồn bản chất nhưng Doanh Nghiệp sài, ta tính ngân sách sài bình qn Power bản chất • Trong đấy : ‒ WACC : ngân sách sài bản chất bình qn ‒ Ri : ngân sách sài bản chất phận Power nguồn i ‒ ti : bản chất Power i ‒ T : tổng cộng bản chất Doanh Nghiệp ‒ fi : tỷ lệ Power nguồn bản chất i 3.3.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QN • lấy ví dụ như minh họa : STT Nguồn hỗ trợ vốn Vay nợ Cổ phiếu tặng thêm Cổ phiếu kém Giá trị ( tỷ đồng ) giá thành dùng bản chất ( % ) 85 35 80 10 15 Tìm ngân sách sài bản chất trung bình tổng Power nguồn bản chất ? CHƯƠNG VI QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÀI CHÍNH NỘI DUNG 6.1 NHẬN DẠNG CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH 6.2 PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO TÀI CHÍNH 6.3 QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT 6.4 QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO NGOẠI HỐI 6.1 NHẬN DẠNG CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH  Rủi ro tín dụng thanh toán  Rủi ro lãi suất vay  Rủi ro tỷ giá 6.2 PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO TÀI CHÍNH 6.2.1 Nguồn gốc nảy sinh rủi ro đáng tiếc lãi suất vay :  Sự biến động lãi suất vay → tác động ảnh hưởng tới khả sinh lợi tổ chức  Huy động bản chất  Đầu tư 6.2 PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO TÀI CHÍNH 6.2.2 Nguồn gốc nảy sinh rủi ro đáng tiếc ngoại hối :  Sự biến động tỷ giá → ảnh hưởng tác động tới trị giá hy vọng mai sau công ty  Xuất – Nhập  Đầu tư  Tín dụng 6.3 QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT * trao đổi hoán thay đổi lãi suất vay : Danh mục góp vốn đầu tư Danh mục mang đến vay mượn 13,25 % Đơn vị A LIBOR – 0,75 % 13,25 % LIBOR LIBOR – 0,5 % Đơn vị mang đến vay mượn lãi suất vay nhả BigBank 11,25 % LIBOR Đơn vị B 11 % Phát hành trái khoán 6.4 QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO NGOẠI HỐI  Hợp đồng xuất nhập song hành  Quỹ dự trữ rủi ro đáng tiếc tỷ giá  Hợp đồng kỳ hạn  Hợp đồng hoán thay đổi  Hợp đồng mai sau  Hợp đồng quyền tìm  Thị trường dòng tiền ( Thảo luận ) 6.4 QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO NGOẠI HỐI * Thị trường dòng tiền : HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU Tổng giá trị : 200.000 USD Hạn toán : 18/05/2013 Tỷ giá $ / VND : 19.381 – 19.383 Lãi suất Thị Phần : * $ : tam % – 3,5 % / năm * VND : 0,6 % 0,75 % / mon Hợp đồng mang hiệu lực thực thi hiện hành đề cập tự Trong ngày cam kết : 18/11/2012 6.4 QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO NGOẠI HỐI * Thị trường dòng tiền : HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU Tổng giá trị : 200.000 USD Hạn toán : 18/05/2013 Tỷ giá $ / VND : 19.381 – 19.383 Lãi suất Thị Trường : * $ : tam % – 3,5 % / năm * VND : 0,6 % 0,75 % / mon Hợp đồng mang hiệu lực hiện hành nhắc trường đoản cú đến ngày cam kết : 18/11/2012 CÂU HỎI ÔN TẬP một ) Nêu dạng rủi ro đáng tiếc tài công ty ? 2 ) Trình bày nguồn gốc xuất xứ nảy sinh rủi ro đáng tiếc lãi suất vay vay mượn cố định và thắt chặt – đưa trỏ vay mượn nhả – mang cố định và thắt chặt ? Giải thích logo sản phẩm minh họa tam ) Trình bày xuất xứ nảy sinh rủi ro đáng tiếc tỷ giá nhập xuất bốn ) Quyết định phương án dự phòng rủi ro đáng tiếc lãi suất vay 5 ) Nêu lý giải chiến thuật dự phòng rủi ro đáng tiếc ngoại hối Trình bày rõ ràng phương án dùng thị phần dòng tiền

– Xem thêm – Xem đính thêm : Sở slide Quản trị tài chính,

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *