Trang chủ » Thành Phần Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Ingredients

Thành Phần Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Ingredients

Trong ngữ pháp tiếng Anh, thành phần là một bộ phận ngôn ngữ của một câu, cụm từ hoặc mệnh đề lớn hơn. Ví dụ, tất cả các từ và cụm từ tạo nên một câu được cho là thành phần của câu đó. Một thành phần có thể là một hình cầu, từ, cụm từ hoặc mệnh đề. Phân tích câu xác định chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc các phần khác nhau của lời nói, một quá trình được gọi là phân tích câu thành các thành phần của nó. Nó thực sự nghe phức tạp hơn nó.

Bạn đang xem: Thành phần tiếng anh là gì

Các thành phần trong ngữ pháp xác định các phần cấu trúc của một câu, cụm từ hoặc mệnh đề. Các thành phần có thể là các cụm từ, từ hoặc morphemes. Phân tích thành phần tức thì là một cách để xác định các thành phần.Phân tích có thể được sử dụng để xác định cấu trúc của một câu đã cho, khám phá ý nghĩa sâu xa của nó và khám phá các cách diễn đạt ý nghĩa khác. 

Định nghĩa cấu tử

Các thành phần trong ngữ pháp xác lập những phần cấu trúc của một câu, cụm từ hoặc mệnh đề. Các thành phần hoàn toàn có thể là những cụm từ, từ hoặc morphemes. Phân tích thành phần tức thì là một cách để xác lập những thành phần. Phân tích hoàn toàn có thể được sử dụng để xác lập cấu trúc của một câu đã cho, tò mò ý nghĩa sâu xa của nó và mày mò những cách diễn đạt ý nghĩa khác .Mọi câu ( và mọi cụm từ và mệnh đề ) đều có thành phần. Có nghĩa là, mỗi câu được tạo thành từ những bộ phận của những thứ khác phối hợp với nhau để làm cho câu có nghĩa .

Ví dụ, trong câu: “Con chó của tôi, Aristotle đã cắn người vận chuyển bưu điện vào mắt cá chân”, các bộ phận cấu thành là chủ ngữ, được tạo thành từ Cụm danh từ (“con chó của tôi Aristotle”) và vị ngữ, Cụm động từ (” cắn vào mắt cá chân của người vận chuyển bưu điện ”).

Cụm danh từ (viết tắt NP) được tạo thành từ một danh từ và các bổ ngữ của nó. Các bổ ngữ đứng trước danh từ bao gồm mạo từ, danh từ sở hữu, đại từ sở hữu, tính từ hoặc phân từ. Các bổ ngữ đứng sau bao gồm các cụm giới từ, mệnh đề tính từ và cụm phân từ.Cụm động từ (VP) được tạo thành từ một động từ và các phụ thuộc của nó (tân ngữ, bổ ngữ và bổ ngữ).

Xem thêm:

Cụm danh từ ( viết tắt NP ) được tạo thành từ một danh từ và những bổ ngữ của nó. Các bổ ngữ đứng trước danh từ gồm có mạo từ, danh từ chiếm hữu, đại từ chiếm hữu, tính từ hoặc phân từ. Các bổ ngữ đứng sau gồm có những cụm giới từ, mệnh đề tính từ và cụm phân từ. Cụm động từ ( VP ) được tạo thành từ một động từ và những phụ thuộc vào của nó ( tân ngữ, bổ ngữ và bổ ngữ ). Xem thêm : Gallery Là GìMỗi cụm từ trong câu hoàn toàn có thể được chia nhỏ hơn nữa thành những thành phần riêng của nó. Chủ đề NP gồm có danh từ ( ” Aristotle ” ) và đại từ chiếm hữu và danh từ ( ” Con chó của tôi ” ) sửa đổi Aristotle. Cụm động từ gồm có động từ ( ” bit ” ), NP ” người luân chuyển bưu điện ” và cụm giới từ ” trên mắt cá ” .

Phân tích thành phần tức thì

Một chiêu thức nghiên cứu và phân tích câu, thường được gọi là nghiên cứu và phân tích thành phần tức thời ( hay nghiên cứu và phân tích vi mạch ), được ra mắt bởi nhà ngôn ngữ học người Mỹ, Leonard Bloomfield. Như Bloomfield đã xác lập, nghiên cứu và phân tích vi mạch tương quan đến việc chia nhỏ một câu thành những phần của nó và minh họa nó bằng dấu ngoặc đơn hoặc sơ đồ cây. Mặc dù khởi đầu được link với ngôn ngữ học cấu trúc, nghiên cứu và phân tích vi mạch vẫn liên tục được sử dụng ( dưới nhiều hình thức ) bởi nhiều nhà ngữ pháp học đương đại .

Mục đích của Phân tích thành phần tức thì là để hiểu cách cấu trúc câu, cũng như khám phá ý nghĩa sâu xa của câu dự định và có lẽ cách nó có thể được diễn đạt tốt hơn.

*
Trong sơ đồ này, câu ” Con chó Aristotle của tôi đã cắn người luân chuyển bưu điện vào mắt cá chân ” đã được chia nhỏ ( hoặc ” được nghiên cứu và phân tích cú pháp ” ) thành những thành phần riêng không liên quan gì đến nhau. Câu có chứa chủ ngữ và vị ngữ, được nghiên cứu và phân tích thành Cụm danh từ và Cụm động từ : hai thứ đó được gọi là Thành phần ngay lập tức của câu. Mỗi IC sau đó được nghiên cứu và phân tích thêm thành những bộ phận cấu thành của riêng nó — IC của Cụm động từ gồm có Cụm động từ khác ( ” bit người luân chuyển bưu điện ” ) và Cụm từ giới từ ( ” trên mắt cá ” ). Nội dung của IC — ví dụ, cụm danh từ chủ thể gồm có xác lập, danh từ và bổ ngữ — được gọi là những thành phần sau cuối ( UC ) của cấu trúc đó ;
Câu ” Cậu bé sẽ hát, ” có bốn dạng từ : mạo từ ( sự ), danh từ ( cậu bé ), động từ bổ ngữ ( sẽ ) và động từ ( hát ). Phân tích cấu trúc chỉ nhận ra hai bộ phận : chủ ngữ hoặc cụm danh từ ( cậu bé ) và vị ngữ hoặc cụm động từ ” sẽ hát. “

Kiểm tra thay thế

Cho đến nay, các câu khá đơn giản. Trong câu “Edward trồng cà chua lớn như quả bưởi”, bộ phận cấu thành là chủ ngữ (đó sẽ là Edward) và vị ngữ (“trồng cà chua”); một thành phần khác là cụm từ “to như quả bưởi”, một cụm danh từ bổ nghĩa cho danh từ của vị ngữ. Trong phân tích thành phần, bạn đang tìm kiếm cấu trúc cơ bản cơ bản.

Xem thêm: Preset Là Gì – Có Nên Dùng Preset để Chỉnh Sửa ảnh

Kiểm tra sửa chữa thay thế, hay đúng hơn là ” sửa chữa thay thế theo mẫu “, giúp xác lập cấu trúc bên dưới bằng cách sửa chữa thay thế một chuỗi văn bản trong một câu bằng một đại từ xác lập tương thích. Điều đó được cho phép bạn xác lập xem liệu những thành phần cấu thành câu có được chia nhỏ thành những phần điển hình nổi bật nhỏ nhất hay không, những từ hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bằng một phần của bài phát biểu. Câu ” Con chó của tôi, Aristotle đã cắn người luân chuyển bưu điện vào mắt cá chân ” hoàn toàn có thể được rút gọn thành ” Nó cắn ( cái gì đó ) ” và ” cái gì đó ” là tân ngữ của động từ, vì thế có hai phần chính — danh từ và động từ — và mỗi phần những cái đó được coi là bộ phận cấu thành của câu trong sơ đồ .
Để khám phá sâu về Edward và những quả cà chua của anh ấy, những tác giả sách giáo khoa Klammer, Schulz và Volpe hướng dẫn tất cả chúng ta về logic bằng cách sử dụng bài kiểm tra sửa chữa thay thế :
” Edward, chủ đề, là một danh từ duy nhất và là, theo định nghĩa của chúng tôi, một cụm danh từ là tốt. Động từ chính mọc đứng một mình mà không cần bất kỳ phụ trợ và là toàn bộ cụm động từ chính. Mặc dù cà chua, bởi chính nó, có thể là một cụm danh từ, trong việc xác định các thành phần của câu, chúng tôi đang tìm kiếm chuỗi từ lớn nhất có thể được thay thế bằng một phần duy nhất của lời nói : danh từ, động từ, tính từ hoặc trạng từ. Hai sự kiện gợi ý rằng cà chua là lớn như bưởi được coi là một đơn vị duy nhất. Đầu tiên, trong câu này, toàn bộ cụm từ có thể được thay thế bằng một từ đơn cà chua (hoặc bằng một đại từ như cái gì đó), cho ra một câu hoàn chỉnh: Edward trồng cà chua hoặc Edward trồng thứ gì đó. Thứ hai, nếu bạn phân chia cấu trúc này, không có từ đơn lẻ nào có thể thay thế lớn như bưởi trong cấu trúc này, đồng thời cung cấp thông tin tương tự về cà chua. Ví dụ, nếu bạn cố gắng thay thế một tính từ đơn giản như to cho cụm từ này, bạn sẽ nhận được * Edward trồng cà chua lớn. Như vậy, dãy số hoàn chỉnh cà chua to như quả bưởi là một cụm danh từ cấu thành bộ phận vị ngữ, ta xác định các bộ phận cấu tạo câu như sau:

Nguồn

Bloomfield, Leonard. “Ngôn ngữ”, xuất bản lần thứ 2. Chicago: Nhà xuất bản Đại học Chicago, 1984. Pha lê, David. “A Dictionary of Linguistics and Phonetics,” xuất bản lần thứ 6. Blackwell, 2008.Klammer, Thomas P., Muriel R. Schulz và Angela Della Volpe. “Phân tích ngữ pháp tiếng Anh,” xuất bản lần thứ 4. Pearson, 2004.Klinge, Alex. “Làm chủ tiếng Anh.” Walter de Gruyter, 1998Leech, Geoffrey N., Benita Cruickshank và Roz Ivanic. “Một AZ về Ngữ pháp & Cách sử dụng Tiếng Anh”, ấn bản thứ 2. Longman, 2001.Miller, Philip H. “Clitics and Constituents in Phrase Structure Grammar.” Garland, 1992″Oxford Dictionary of English Grammar.” Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1994

Chuyên mục: ” Edward, chủ đề, là một danh từ duy nhất và là, theo định nghĩa của chúng tôi, một cụm danh từ là tốt. Động từ chính mọc đứng một mình mà không cần bất kể phụ trợ và là hàng loạt cụm động từ chính. Mặc dù cà chua, bởi chính nó, hoàn toàn có thể là một cụm danh từ, trong việc xác lập những thành phần của câu, chúng tôi đang tìm kiếm chuỗi từ lớn nhất hoàn toàn có thể được thay thế sửa chữa bằng một phần duy nhất của lời nói : danh từ, động từ, tính từ hoặc trạng từ. Hai sự kiện gợi ý rằng cà chua là lớn như bưởi được coi là một đơn vị chức năng duy nhất. Đầu tiên, trong câu này, hàng loạt cụm từ hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bằng một từ đơn cà chua ( hoặc bằng một đại từ như cái gì đó ), cho ra một câu hoàn hảo : Edward trồng cà chua hoặc Edward trồng thứ gì đó. Thứ hai, nếu bạn phân loại cấu trúc này, không có từ đơn lẻ nào hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa lớn như bưởi trong cấu trúc này, đồng thời phân phối thông tin tựa như về cà chua. Ví dụ, nếu bạn nỗ lực sửa chữa thay thế một tính từ đơn thuần như to cho cụm từ này, bạn sẽ nhận được * Edward trồng cà chua lớn. Như vậy, dãy số hoàn hảo cà chua to như quả bưởi là một cụm danh từ cấu thành bộ phận vị ngữ, ta xác lập những bộ phận cấu trúc câu như sau : Bloomfield, Leonard. ” Ngôn ngữ “, xuất bản lần thứ 2. Chicago : Nhà xuất bản Đại học Chicago, 1984. Pha lê, David. ” A Dictionary of Linguistics and Phonetics, ” xuất bản lần thứ 6. Blackwell, 2008. Klammer, Thomas P., Muriel R. Schulz và Angela Della Volpe. ” Phân tích ngữ pháp tiếng Anh, ” xuất bản lần thứ 4. Pearson, 2004. Klinge, Alex. ” Làm chủ tiếng Anh. ” Walter de Gruyter, 1998L eech, Geoffrey N., Benita Cruickshank và Roz Ivanic. ” Một AZ về Ngữ pháp và Cách sử dụng Tiếng Anh “, ấn bản thứ 2. Longman, 2001. Miller, Philip H. ” Clitics and Constituents in Phrase Structure Grammar. ” Garland, 1992 ” Oxford Dictionary of English Grammar. ” Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1994C huyên mục : Hỏi Đáp

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *