Trang chủ » Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh | Trường Đại học Hùng Vương

Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh | Trường Đại học Hùng Vương

công ty bảo vệ sài gòn
tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh

Center for National Defense and Security Education

1. Sơ lược về trung tâm

Thực hiện Quyết định khoản : 161 / QĐ-TTg, vào ngày 30/01/2015 của Thủ tướng nhà nước về Việc chăm nom mạng lưới hệ thống trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh quá trình năm ngoái – 2020 và các năm tiếp sau. quản trị Ủy ban Nhân dân thức giấc Phú Thọ sẽ sở hữu Quyết định khoản : 1550 / QĐ – Ủy Ban Nhân Dân, vào ngày 09/07/2015 về câu hỏi xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hùng Vương .

2. Chức năng của trung tâm

Tham mưu và giúp việc đến Hiệu trưởng triển khai về công tác làm việc : Giáo dục Quốc phòng và An ninh mang đến học sinh sinh viên, học sinh ; tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng an ninh và kỹ năng và kiến thức đến những đối tượng người tiêu dùng mọi người học tập đi theo lao lý của pháp lý .

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm.

a ) Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh đi theo pháp luật của Sở Giáo dục và Đào tạo ;
b ) Phối hợp link sở hữu những đơn vị chức năng kiến thiết xây dựng chiến lược, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng an ninh ; tổ chức triển khai quản trị học sinh sinh viên, đối tượng người tiêu dùng tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng an ninh học hành trên trung tâm ; điều tra và nghiên cứu công nghệ, nhập cuộc soạn giáo trình, dữ liệu về Giáo trình quốc phòng an ninh ; tổ chức triển khai đến học viên Trong ngày hè quân đội, nó em tập có tác dụng chiến sỹ ; cấp cho chứng từ, giấy ghi nhận mang đến học sinh trên trung tâm ;
c ) Thực hiện quản trị trang bị, quân trang, quân dụng học liệu Giao hàng những công tác giáo dục quốc phòng an ninh bảo vệ chuẩn pháp luật .

4. Danh sách cán bộ

TT

 Họ và Tên

Thông tin cán bộ

một TS. Trần Văn Hùng Chức vụ : Phó GĐ
Điện thoại : 0398.379.722
2 ThS. Đỗ Thái Giang

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0914.338.817

tam CN. Vũ Toàn Thắng

Chức vụ: PTP. KHĐT và QLSV
Điện thoại: 0129.3093.888

 
Công tác đào tạo Giáo dục Quốc phòng an ninh cho sinh viên.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *